ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 BelgelendirmeISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • Sürdürülebilir Faaliyet ve Yasal Güvence

Çevresel Süreçleri ISO 14001 ile Şeffaf Yapmak

Ekonomi ve ekoloji arasındaki dengenin korunabilmesinin tek yolu sistematik çevresel korumadır. Bu yüzden organizasyonunuz içinde direk ölçülebilir çevresel koruma kriterlerini uygulamak zorundasınız. Sadece yasal mecburiyetlerin dayatması veya çevresel etkilerin sınırlamasından öte; ekolojik olarak yüklendiğiniz sorumluluğun farkında olmalısınız. Organizasyonunuzun özel çevresel performansının sürekli gelişiminin sorumluluğunu siz taşıyorsunuz. İyi tarif edilmiş ve net tanımlanmış süreçler sayesinde çevre ile ilgili amaçlarınızı gerçekleştirmeyi sistematik olarak başarabilirsiniz. İşte tam bu noktada uluslararası tanınırlığı olan 14001 Çevre Yönetim Sistem devreye girmektedir. DQS tarafından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne göre belgelendirilmiş bir yönetim sistemi, müşterilerinize, iş ortaklarınıza ve tüm taraflara sizin bu kriterlere bağlılığına yönelik açık bir mesaj iletir!

Çevre yönetim standardı 14001 Çevre Yönetim Sistemi, sizin iş faaliyetlerinizin çevreye olan etkilerini tanımlamanıza olanak sağlar. Uygun ölçülebilir veriler geliştirerek;  tüm taraflara güven yaydığınız gibi geleceğe yönelik öngörülebilir aksiyonlar sayesinde maliyetlerinizi de azaltırsınız. İşte bu çevresel risklerden kaçınma ve sonuç olarak kontrol etmek demektir. Diğer bir odak noktası ise yasal zorunluluklara yönelik sağladığı uyum kabiliyetidir. Çalışanlarınız, özellikle odak noktası çevresel korumanın etkin bir şekilde yönetimi olduğunda anahtar rol oynamaktadırlar. Gerekli ölçümlerin farkına varıp, çevresel yönetim sistemini çalışma ortamlarının bir parçası haline getirirler. Ekonomi ve ekolojinin dengesini görülebilir ve şeffaf kılmak bütün taraflar için bir avantaj teşkil eder. Bunun yanı sıra pazardaki konumunuzu geliştirip, organizasyonunuzun geleceğe yönelik gelişimine katkıda bulunursunuz. Aynen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nde olduğu gibi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nde de PDCA döngüsü içinde (planla-yap-kontrol et –uygula) çalışmaktadır. Entegre bir yönetim sisteminin, yüksek kalibreli DQS denetçileri tarafından ilgili standart maddeleri üzerinden çapraz şekilde denetlemesi yüksek sinerji yaratır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme süresince, çevre yönetim sisteminizin etkinliği detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Prosedür önce sahada birinci aşama denetimi (sistem analizi) ile başlar. Gerçek belgelendirme denetimi boyunca yani ikinci aşamada, kurumsal süreçlerinizin gözden geçirmesi ile devam eder. Burada amaç sisteminizin standart şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakmaktır. Buna ilaveten denetçilerimizi potansiyel gelişmeye açık yönlere de odaklanırlar. Bununla ilgili olarak, bir ön-denetim; güçlü ve zayıf yanları tanımlama adına sistemin performansının ilk olarak değerlendirilmesine hizmet edebilir. Yıllık gözetim denetimleri ise organizasyonunuzun sürekli gelişimini görme adına gereklidir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.