ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 27001 Nedir?ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Dengeli bir bilgi güvenliği yönetim sistemine yaklaşım, ISO 27001 rehberliğinde adım adım olmalıdır. ISO 27001, bilginin işlenmesi sürecindeki olası tuzaklara yönelik farkındalığı yükseltir, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak prosesleri analiz eder. Tehditleri tanımlar ve onları vaka oluş sıklığına göre derecelendirir. Riskleri, daha negatif etkileri oluşmadan minimize eder veya tamamen ortadan kaldırır. Birçok destekleyici güvenlik ölçülerini organizasyonla tanıştırır. Bütün bu süreçlerin ardından bir organizasyonun BGYS etkinliğini ölçmesi için en akılcı yöntem 3. Taraf belgelendirme sertifikasyonudur. 3. taraf bağımsız bir denetim kuruluşu olarak bizim görevimiz; sizin, ISO 27001’in şartlarını sağladığınızı teyit etmek, içsel ve dışsal anlamda güven oluşturduğunuzu göstermektir.

ISO 27001 Nasıl Alınır?ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001’e göre düzenlenmiş bir yönetim sisteminden hala faydalanmaktaysanız; BGYS ile mevcut sisteminizi entegre etmek bir sonraki adımda gayet akıllıca olacaktır. Böyle bir entegrasyon oldukça kolaydır çünkü ISO 9001’le benzer şekilde yapılandırılmıştır. Buna ilaveten yönetim sisteminiz, BGYS ile entegre şekilde çalıştığında süreçlerin birbirleri ile etkileşimi ve verimliliği gözle görülür şekilde farklılaşacaktır.

ISO 27001 BelgelendirmeISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilginin işlenmesi sürecinde birçok tehlike oluşabilir. Bu tehlikelerden bazıları organizasyonunuzun varlığını dahi tehdit edebilir. ISO 27001’e göre tasarlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), şirketinizin tehdit ve zayıflıklarını kontrol altına almanızı sağlar. ISO 27001 sayesinde, bilgi güvenliği sisteminiz için güçlü ve koruyucu kalkanlar yaratabilir; şirketinize ait zayıf tarafları güçlü yönlere dönüştürebilirsiniz. DQS belgelendirme süreçleri sonucunda alacağınız DQS sertifikanız; bilgi güvenliği sisteminizin 3. taraflar, kamu kurumları ve müşterilerinizin gözünde zayıf olmadığını ve riskleri başarıya dönüştürdüğünü kanıtlayacaktır.

 

Bilgi Kurumsal Bir Varlıktır.

Malzeme kaynakları veya teknik sırlardan farklı olmamak kaydıyla; bilgi de bir organizasyonun hazine sandığındaki parçalardan biridir. Bilgiyi hırsızlıktan veya dikkatsiz faaliyetlerden korumak için ISO 27001’in önleyici yaklaşımından faydalanın. Bilgi güvenliği yönetimi konusunda rehberlik edici prensiplere sahip bu uluslararası standartla birlikte; bilginin, gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, özgünlük ve güvenilirlik ilkelerine ulaşmayı sağlayın. Daha net ifadesiyle, organizasyonunuzu dışsal çalkantılara, teknik aksaklıklara, ihmalkârlıklara, casusluk veya bilginin kötü kullanımına karşı koruyun.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.