ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir?ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Dengeli bir bilgi güvenliği yönetim sistemine yaklaşım, ISO 27001 rehberliğinde adım adım olmalıdır. ISO 27001, bilginin işlenmesi sürecindeki olası tuzaklara yönelik farkındalığı yükseltir, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak prosesleri analiz eder. Tehditleri tanımlar ve onları vaka oluş sıklığına göre derecelendirir. Riskleri, daha negatif etkileri oluşmadan minimize eder veya tamamen ortadan kaldırır. Birçok destekleyici güvenlik ölçülerini organizasyonla tanıştırır. Bütün bu süreçlerin ardından bir organizasyonun BGYS etkinliğini ölçmesi için en akılcı yöntem 3. Taraf belgelendirme sertifikasyonudur. 3. taraf bağımsız bir denetim kuruluşu olarak bizim görevimiz; sizin, ISO 27001’in şartlarını sağladığınızı teyit etmek, içsel ve dışsal anlamda güven oluşturduğunuzu göstermektir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.