ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Nasıl Alınır?ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) kalite yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve kalite yönetim sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 9001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur.

1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon sisteminin gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 9001 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan gözetim denetimleriyle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sistem kurulumunun tamamlanması ve uygulamaya geçişe takiben bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.