OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimin Amacı

18001 Bilgilendirme Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Katılımcıların 18001 bilgilendirme eğitimi standardı konusunda bilgilendirilmesi, yorumlama becerisinin kazandırılması, sistemin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak hedeflenmektedir.

 

OHSAS 18001 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış
  • TS 18001 standardı genel yapısı
  • Türkiyedeki yasal mevzuatlar
  • Terimler
  • Standardın amacı ve gelişimi
  • TS 18001 standardı şartları tanıtımı
  • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon
  • Standardın gerekliliklerine ve tetkikine yönelik vaka çalışması

 

Teklif İsteyin

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Teklif İsteyin
OHSAS 18001 bilgilendirme eğitimi