OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi


Eğitimin Amacı

 • Temel Tetkik prensiplerini öğretmek
 • Tetkik soruları hazırlamasını öğretmek
 • Standartların şartlarının Tetkikte kullanılması
 • 18001 Tetkiki için yapılması gereken hazırlıkları anlatmak
 • Tetkik bulgularının raporlanmasını öğretmek
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin nasıl değerlendirileceği
 • Tetkikçinin sahip olması gereken vasıfları anlatmak

 

Eğitimin İçeriği

 • 18001 sisteminin tanıtılması
 • İç tetkiklerin anlamı ve amacı
 • Tetkik planlanması (İçerik / Ana konular / Kontrol listeleri / Muhatapların seçimi   tetkikçilerde aranan özellikler)
 • İç tetkiklerin yürütülmesi
 • Metotlar : Kişisel çalışmalar, Grup çalışması
 • Karşılıklı konuşma ve davranış psikolojisi
 • Soru sorma ve konuşma teknikleri
 • Çatışma durumlarına hakim olmak
 • Tespitlerde bulunma
 • İç tetkiklerin sonradan değerlendirilmesi
 • Sınav

 

Teklif İsteyin

OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi

Teklif İsteyin
18001 İç Tetkikçi eğitimi