ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


Eğitimin Amacı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı (İSYS) etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı şunlara vurgu yapmaktadır:

 •   Kuruluşun gereklilikleri ve iş sürekliliği yönetimi politikası ve hedeflerinin oluşturulması
 •   Yıkıcı olayları yönetme kapasitesinin genelinin yönetmek için uygulama ve operasyon kontroller ve ölçüm
 •   İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin performans ve etkinliğinin ölçülmesi ve gözden geçirilmesi
 •   Hedefleri ölçme temelinde sürekli iyileştirme

 

Eğitimin İçeriği

 • Yönetim Sistem Standartları şartları
 • İç Tetkik Kavramı ve ISO 19011
 • Terimler ve Tanımlar
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik programının yönetilmesi
 • Tetkik programı hedefleri ve genişliği
 • Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri
 • Tetkik programı uygulaması
 • Tetkik programı kayıtları
 • Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Tetkik faaliyetleri
 • Tetkikin başlatılması
 • Dokümanların gözden geçirilmesi
 • Saha tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması
 • Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

 

Teklif İsteyin

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Teklif İsteyin
iso 22301 İş sürekliliği