ISO 27001 Bilgilendirme Eğitimi

ISO 27001 Eğitimi


Eğitimin Amacı

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır.Eğitimde ISO 27001:2013 Ana Maddeleri, Ek-A’nın Kurum Bilgi varlıkları ve riskleri ile ilişkisi ele alınmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği

 • Bilgi Kavramı ve Bilgi Güvenliği ile ilişkisi,
 • Bilgi güvenliği nedir?
 • Bilgi güvenliği temel bileşenleri,
 • Bil güvenliği yönetim sistemine giriş,
 • Yönetim Sistemi Döngüsü PUKÖ,
 • BGYS’nin kurulması (Planla),
 • BGYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi (Uygula),
 • BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et),
 • BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi (Önlem al)
 • Yönetimin sorumlulukları
 • BGYS İç Denetimler
 • BGYS yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Düzeltici faaliyetler
 • BGYS kritik başarı faktörleri
 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İletişim ve İşletim Güvenliği
 • Erişim Denetimi
 • Sistem Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uyumluluk
 • ISO/IEC 27001 belgelendirme denetimi ile ilgili bilgilendirme

 

iso 27001 eğitimi