BRC Storage and Distribution

BRC Storage and Distribution – BRC Depolama ve Sevkiyat Faaliyetleri Global Standardı Bilinçlendirme Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde; BRC S&D standardının gerekliliklerinin kullanıcı firmalarca anlaşılması ve standart gerekliliklerine yönelik sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın maddeleri, bu maddelerin yorumlanması ve tetkik protokolleri aktarılmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

-BRC’nin tanıtımı ve standardın ve belgelendirmenin amacı
-Standart maddeleri (Üst Yönetimin Taahhüdü, Tehlike ve Risk Yönetim Sistemi, Alan ve Bina Standartları , Taşım Araçlarının Yönetimi, Tesis Yönetimi, İyi Operasyon Uygulamaları , Personel Yönetimi)
– Toptancı Modülü, Sözleşmeli Hizmetler Modülü,
– Tetkik Kuralları ve Tetkik Protokolü (Tetkikin Planlaması, Sertifika Derecelendirme vb.)
-Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

 

 

BRC Storage and Distribution – BRC Depolama ve Sevkiyat Faaliyetleri Global Standardı İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

BRC S&D standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

-BRC S&D standardına genel bakış
-Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
-Tetkiki planı hazırlama
-Soru Listeleri oluşturma metotları
-Soru sorma teknikleri
-Objektif kanıt toplama
-Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
-Tetkikçi Özellikleri
-Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Teklif İsteyin

BRC Storage and Distribution Eğitimi

Teklif İsteyin