ISO 50001 Uygulama Eğitimi

ISO 50001 Uygulama Eğitimi


Eğitimin İçeriği

 • Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar.
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler .
 • Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
 • Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi.
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar  Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması
 • Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlaşılması.
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirilmesi
 • Enerji yönetimini Sürekli geliştirmek için gerekliliklerin gözden geçirilmesi
 • Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
 • Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
 • Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
 • Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
 • yükünün hafifletilmesi
 • Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
 • Alternatif enerji kullanımının gözden geçirilmesi
 • Sonuçların ölçülmesi

 

Teklif İsteyin

ISO 50001 Uygulama Eğitimi

Teklif İsteyin
iso 50001 uygulama eğitimi