BRC Gıda Güvenliği Global Standardı Bilinçlendirme Eğitimi

BRC Gıda Eğitimi – Gıda Güvenliği Global Standardı Bilinçlendirme Eğitimi


Eğitimin Amacı

BRC Gıda Eğitimi; BRC Food Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların BRC Food Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 • British Retail Consortium- İngiliz Parekendeciler Konsorsiyumun Tanıtımı
 • BRC Food- Gıda Güvenliği Global Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • BRC Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • BRC Food Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • BRC Food-Gıda Güvenliği Global Standardına Göre Ürün Kategorileri
 • BRC Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
 • Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
 • BRC Food Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • BRC Food Standardına Göre Sertifikasyon Dereceleri
 • BRC Food Standardı Temel Kavramlar
 • BRC Food Standart Maddeleri

– Üst Yönetimin Taahhüdü
– Gıda Güvenliği Planı- HACCP
– Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
– Saha Standartları
– Ürün Kontrolü
– Proses Kontrolü
– Personel Yönetimi

 • BRC Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

 

Teklif İsteyin

BRC Gıda Eğitimi - Gıda Güvenliği Global Standardı Bilinçlendirme Eğitimi

Teklif İsteyin
brc gıda eğitimi