BRC Gıda Güvenliği Global Standardı İç Tetkikçi Eğitimi

BRC Gıda İç Tetkikçi Eğitimi –  Gıda Güvenliği Global Standardı


Eğitimin Amacı

BRC Gıda İç Tetkikçi Eğitimi amacı; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRC Food standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

  • BRC Food Standardına Genel Bakış
  • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
  • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
  • Tetkiki Planı Hazırlama
  • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
  • Soru Sorma Teknikleri
  • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
  • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
  • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
  • Tetkikçi Özellikleri

 

Teklif İsteyin

BRC Gıda İç Tetkikçi Eğitimi

Teklif İsteyin
brc gıda İç tetkikçi eğitimi