FSSC 22000:2013 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi

FSSC 22000:2013 İç Tetkikçi Eğitimi


Eğitimin Amacı

FSSC 22000:2013 İç Tetkikçi Eğitimi temel amacı; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. ISO 22000, ISO 22002-1 standart maddelerinin ve FSSC ilave gereksinimlerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 • FSSC 22000 Sistemine Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri

– Üst Yönetimin Taahhüdü
– Gıda Güvenliği Planı- HACCP
– Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
– Saha Standartları
– Ürün Kontrolü
– Proses Kontrolü
– Personel Yönetimi

 • BRC Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

 

Teklif İsteyin

FSSC 22000:2013 İç Tetkikçi Eğitimi

Teklif İsteyin
fssc 22000:2013 İç tetkikçi eğitimi