FSSC-Q ile Gıda Güvenliği ve Kalite Standartlarını Entegre Etme Yöntemini Biliyor musunuz?

FSSC 22000 Quality Module

FSSC-Q, Kuruluşlardan FSSC 22000 ve Kalite Yönetim Sistemini entegre etme yönünde gelen talepler doğrultusunda, 24 Şubat 2015 tarihinde mevcut FSSC 22000 sistemine ilave olacak gönüllü ISO 9001:2008 modülü yayınladı. Bu modülün adı FSSC 22000 Quality Module (FSSC 22000 Kalite Modülü) olarak adlandırıldı. Bu sayede FSSC 22000-Q sertifikalandırılmasıyla belgelendirmede hem FSSC 22000 hem de ISO 9001:2008 referans alınarak bir sertifika hazırlaması öngörüldü. Sertifika dizaynı mevcut FSSC 22000 sertifikasıyla aynı olup genel adı “FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000-Q” olacaktır. Sertifikalandırma kriterleri olarak ISO 22000: 2005, ISO 9001:2008, “Ön Gereksinimler için uygulanabilir teknik spesifikasyonun adı” ve “ilave FSSC 22000 gereklilikleri” refere edilmektedir. Sertifika tümüyle akreditasyon kapsamında DQS tarafından verilebilmektedir.Bir cevap yazın