Politikamız

DQS-Türkiye Kalite Politikası

 

DQS-Türkiye, belgelendirme ve değerlendirmelerde şirketlerin tercih edilen ortağı olmak ister.

Yönetim sistemlerinin etkinliğe odaklanan süreç odaklı değerlendirmeler DQS hizmetlerinin, müşteriye ölçülebilir, katma değer sağlamasıyla sonuçlanır.

DQS-Türkiye, yönetim sistemlerinde, uluslararası saygın sertifikalarda mükemmel hizmet ve yüksek yetkinlikte bir kuruluş olarak tanınacaktır.

 

Değerler – Kurumsal değerlerimiz ortak tutumları getiriyor:

 

Kalite

Kalite şirketimizin temelidir – işimizin kalitesi, sonuçları ve davranışlarımız için sorumluluk alıyoruz.

Saygı

İnsanlara, daima, saygılı davranıyoruz.

Müşteri odaklılık

Müşteri beklentileri önceliklidir – müşterilerimize değer veriyoruz.

Güvenilirlik

Bağımsızlık, yetkinlik ve tutumumuz güvenilirliğimizi sağlıyor.

Başarı

Tıpkı müşterilerimiz ve iş ortaklarımız gibi sürdürülebilir başarı için gayret ediyoruz…

 

Şirket politikasının diğer ilkeleri

Belgelendirmenin değeri, DQS’in tarafsız ve yetkin değerlendirmesiyle oluşturulan güvenin derecesidir. Belgelendirme kuruluşlarının müşterileri ve son kullanıcılar, düzenlenen belgelerin değerine güvenebilmeyi beklemektedir. DQS, bu güveni desteklemek adına, tüm faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeleri hesaba katar:

  • Tarafsızlık
  • Yetkinlik (yeterlilik)
  • Sorumluluk
  • Açıklık
  • Gizlilik
  • Şikâyetlere cevap verebilirlik
  • Risk temelli yaklaşım
  • Etik iş uygulamaları

 

Tarafsızlık

DQS Türkiye’nin üst düzey yönetimi, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını taahhüt eder. Tarafsızlığın önemiyle ilgili bir beyan DQS web sayfasında halka açık olarak erişilebilirdir.

Yılda en az bir kez, tüm onaylı DQS iştirakleri, tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili olası tehditleri tanımlamak ve – uygunsa – bu riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek amacıyla dokümante bir analiz gerçekleştirirler.

DQS, çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla, hiçbir çeşit yönetim sistemi danışmanlık hizmetlerine katılmaz ve DQS belgelendirme hizmetleri, bu gibi hizmetler sağlayan bir şirketin faaliyetlerine bağlı olarak pazarlanmaz veya sunulmaz. Bu faaliyetler tarafsızlığa uygun olarak gerçekleştirilmedikçe, DQS, yönetim sistemleri alanında eğitim ve personel belgelendirmesinden de kaçınır.

DQS, son iki yıl içinde DQS veya onun iştiraklerinin şirketle ilgili başka yönetim hizmetleri sağladığı durumlarda değerlendirmelerinin ve/veya belgelendirmelerinin tarafsızlığını değerlendirir ve yönetir.