BRC Food – Gıda Güvenliği Global Standart

BRC Food – Gıda Güvenliği Global Standart

 

BRC Food standardı, kuruluşun büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmadan tüm gıda üreticileri için hazırlanmış bir standarttır. BRC Food sertifikası sayesinde, perakendeciler için özel markalı ürünler üreten firmalar ya da İngiltere pazarında ürünlerini satmak isteyen üreticiler ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini ispat etmiş olurlar.

Dünya gıda ticaretinde, BRC Food standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır.

İngiltere’de satılan ürünlerin büyük bir bölümü gıda perakendecilerine ait özel markalı ürünlerdir. 1990 yılında yürürlüğe giren Gıda Güvenliği Yasası ile perakendeciler gerekli önlemleri almaya gerek duymuşlar ve tüketicilere sunulan ürünlerin araştırma geliştirme, dağıtım, reklam ve satışı sürecinde tüm riskleri ortadan kaldıracak durum tespiti sistemini oluşturmuşlardır. İngiliz Perakendeciler Birliği, Global Gıda Güvenliği Standardını geliştirerek bu süreçte üreticilerin İngiliz Gıda Yasasına uyumunu desteklemişlerdir. Aynı zamanda standart gerekliliklerinin uygulanması ile özel markalı ürünlerin üreticilerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

 

Kurumunuz için Faydaları:

  • Üreticiler ve alıcılar arasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda güveni iyileştirmek
  • Ürün güvenliğini arttırmak ve daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
  • Ürün için, hijyen, kalite ve tüketici sağlık risklerini tanımlamayı ve kontrol altına almayı amaçlayan güvenli ve etkin bir proses akışı sunabilmek ve etkili önleyici faaliyetleri belirleyebilmek
  • İngiliz gıda pazarına rahatlıkla ulaşabilmek
  • BRC Directory üzerinde kuruluşların yayınlanarak küresel ticarette tanınırlıklarını arttırabilmek

 

Teklif İsteyin

BRC Food (Gıda) Güvenliği Global Standart

Teklif İsteyin
brc food