IFS Gıda

IFS Food (Gıda)

 

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada , kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardını (IFS) geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

 

Amaçları

  • Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart yaratmak.
  • Akredite edilmiş ve kalifiye belgelendirme kuruluşlarının ve denetçilerin kabulünün sağlanması.
  • Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılabilirliğin ve şeffaflığın sağlanması.
  • Hem tedarikçi için hem de perakendeciler için masrafların azaltılması.
  • Çalışılacak tedarikçiyi belirlemek için objektif kanıt sağlanması.

 

Faydaları

  • Gerekliliklerin yerine getirildiğinin kontrolünü etkili bir araçla sunmak.
  • Gıda güvenliği konusunda, kuruluşun etkin ve güvenli süreçlerini uygulayabilme yetisini ürün ticareti boyunca gösterebilmesi.
  • Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı için gerekli özenin gösterildiğinin kanıtı.
  • Tanınır ve ticareti arttıracak bir sertifikaya sahip olmak.

 

ifs food