ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, küresel olarak uyumlu hale getirilmiş ve süreç yaklaşımlı bir gıda güvenliği standardıdır. Standart gıda tedarik zinciri içerisinde, hammaddenin sağlanmasından sevkiyata kadar geçen süreçte yer alan tüm kuruluşların uygulayabileceği şekilde oluşturulmuştur.

ISO 22000, Codex Alimentarius’e göre HACCP sistemi dahilinde risk yönetimi için minimum gereklilikleri sağlayabilecek bir sistem öngörmüştür. Ayrıca, bu sistem içinde kuruluşlardan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) tam uyumun gösterilmesi ve öneyici programların gerçekleştirilmesi istenmektedir.
Uluslararası tanınırlığı olan ISO 22000 standardı, büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmaksızın gıda sektöründeki tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Standart özellikle kuruluşların amaca yönelik, tutarlı ve daha entegre yönetim sistemini, yasalara uyarak kurmalarını hedeflemektedir.

 

Kurumunuz için faydaları:

  • Gıda güvenliği konusunda risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar.
  • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar.
  • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar.
  • Mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre bir siste kurmaya izin verir.

 

Teklif İsteyin

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Teklif İsteyin
iso 22000