ISO 29990 Eğitim Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

Yeterlilik Kaliteyi Belirler.

Bu eğitim sayesinde örgün olmayan eğitim ve öğretim için uluslararası bir standart, belli başlı iş sektörleri için oluşturuldu. Standart, kurum içi ileri eğitim sunan imalat sanayilerinin yanı sıra üniversiteler ve özel öğretmenleri de içeren tüm öğrenim servis sağlayıcılarına uygulanabilmektedir. Özellikle öğrenim hizmetleri alanına özel geliştirilen normatif gereksinimler, ISO 29990 değerlendirmesi ve belgelendirmesi için temel sağlar. Ancak yeterlilik, öğrenim hizmet sağlayıcıları (LPS’ler) değerlendirilirken önemli bir kelime olmaktadır. Öğrenimin yanı sıra başarılı bir öğretim için de kilit göstergedir bu.

ISO 29990 uluslararası uygulanabilirlik verilen ilk eğitim standartıdır. Bu, çeşitli ülkelerde çalışan öğrenim hizmet sağlayıcılarına özel avantajlar sunar; böylece kendi faaliyetlerini değerlendirme ve onların şeffaflığından yararlanabilirler. Bir diğer tarafta aynı standart, ileri eğitim ve öğretimde uluslararası bir karşılaştırılabilirlik de sağlar.

LPS’ler için ISO 29990 gereksinimleri başlıca öğrenim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hedeflerin ve sunulan hizmetlerin, içeriklerin ve öğrenme süreci olanaklarının tanımlanması, öğrenim ortamının yanında öğrenim kaynaklarına erişimin ve onların kullanılabilirliğinin sağlanmasından oluşmaktadır. Gereksinimlere bakarak bu eğitim, oldukça etkili bir şekilde ISO 9001: 2008 ile birleştirilebilir.

 

Teklif İsteyin

ISO 29990 Eğitim Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

Teklif İsteyin
iso 29990