ISO 26000 IQNet S10 Tüzel Sosyal Sorumluluk

ISO 26000 IQNet S10 Tüzel Sosyal Sorumluluk

 

Kamuoyu, şirketlerin ve kuruluşların sosyal güvenilirliğe dair zorunluluklarını yerine getirmesinde ve aktivitelerindeki etkiyi arttırmalarında ve bir bütün olarak topluma ve çevreye karşı verecekleri kararlar konusunda fazlasıyla talepkardır, dahası, kamuoyu, kuruluşların sorumluluklarını tüzel vatandaşlar olarak yerine getirmesi konusundaki tavırlarına dikkat etmektedir. Tüketiciler ve alıcılar etik davranışlar ve şeffaf yönetim beklemektedirler. Uluslararasında kabul gören standarda uyum sağlayabilmek adına, IQNet, Aralık 2011’de yayınlanan IQNet SR 10 şartnamesini geliştirmiştir. AENOR ve ISO 26000 tarafından ortaya çıkartılmış İspanyol Şartnamelerine göre geliştirilmiştir, diğer faktörlerin yanı sıra, IQNet standardının belirli gücü, var olan bir yönetim sisteminin müthiş bir şekilde entegrasyonuna (IQNet’in 20 yıllık onaylama deneyimi sayesinde) ve uluslararası kabul görmesinde yatmaktadır.

 

Kurumunuz için faydaları:

  • Müşterilerin ve tüketicilerin gözünde parlatılan imaj, rekabetin arasında dikkat çekmek.
  • Yasal gerekliliklerin güvence altında tamamlanması
  • Kendi tüzel bağlılığını görünür ve güvenilir yapabilmek için uluslararası karşılaştırılabilme, sıralama ve değerlendirme
  • Ekonomik başarının çevreye minimum etki ile uzun vadede artması, rekabet yeteneğinin uzun vadede artması.

 

Teklif İsteyin

ISO 26000 IQNet S10 Tüzel Sosyal Sorumluluk

Teklif İsteyin
iso 26000