OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bir Liderlik Görevidir.

 

Çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliğine önem vermek organizasyonunuzun en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. OHSAS 18001’e göre işleyen bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile;  iş sahasındaki güvenlikler ilgili tüm yasal gerekliliklerinizi yerine getirirsiniz. DQS, yönetim sisteminizin detaylı şekilde değerlendirilmesi yoluyla sisteminizi belgelendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken OHSAS’ın tüm gerekliliklerine uygunluk kriterlerinin sağlandığını kontrol ederiz. OHSAS 18001’e göre çalışan bir yönetim sistemi, ISO 9001 ve ISO 14001 ile birlikte gayet uyumlu şekilde çalışabilir ve birlikte iyi işleyen entegre bir yönetim sistemini meydana getirirler.

Birçok Avantajları ile Uluslararası Bir Standart.

OHSAS 18001 ile iş sahası güvenliği ve çalışanların sağlığına yönelik tüm operasyonel süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. Bunun organizasyonunuza pozitif etkileri olur. Az sayıda iş kazası, çalışanlarınız arasındaki hastalanma sayısında azalma gibi maliyetin düşmesine yardımcı olur. İlgili faaliyetlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş güvenliği konusunda farkındalığı artar ve bu sayede yasal güvenceniz de artar. İş sahası güvenliğinin arttığını göstermenizle birlikte, pazardaki imajınızın iyileşmesi ve rekabet avantajınızın artmasına olanak tanınır. OHSAS aynen ISO 9001 ve ISO 14001’de olduğu gibi PDCA (planla-yap-kontrol et-uygula) döngüsünü takip eder. Bu kritere göre, iş sahası güvenliği politikası, tehlike tanımlaması, risk analizi ve risklerin kontrol altına alınması, yasal ve diğer gereklilikler, amaçlar, program, yapı ve sorumluluk, eğitim ve farkındalık, rehberlik, işbirliği ve iletişim, dokümantasyon ve dokümanların kontrolü, operasyonel süreçlerin kontrolü, acil durum hazırlığı ve ölçümü, ölçme ve izleme performansı, iç tetkik ve gözden geçirme.

OHSAS 18001 Belgelendirmesi

OHSAS 18001 Yönetim sisteminizin detaylı olarak tüm süreçlerinin denetlenmesini isteyebileceğiniz gibi belirli süreçlerin de denetlenmesini talep edebilirsiniz. Ancak her iki durumda da sisteminizin güçlü yanlarını ve gelişmeye açık yönlerini denetleyerek yazılı bir raporla size bildireceğiz.

OHSAS 18001 başarılı bir sistem denetiminin en önemli göstergesi onaylı bir sertifikadır.

 

Teklif İsteyin

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Teklif İsteyin
ohsas 18001