BRC Food v8 | Gıda Güvenliği Standardı

BRC Food Nedir?

BRC Food Nedir? BRC Food, 1996 yılında endüstrinin ihtiyaçlarına yanıt olarak, tedarik zinciri içinde gıda güvenliği standartlarını düzenlemek isteyen İngiliz Perakende Konsorsiyumu (British Retail Consortium) tarafından kurulmuştur ve gıda endüstrisi uzmanları ile birlikte hazırlanan standardın ilk versiyonu 1998 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kuruluştur. Sıkça BRC Global Standart olarak anılan BRC, 2020 yılında BRCGS olarak resmen isim değişikliğine gitmiştir.

BRC Food İçeriği Nedir?

BRCGS Global Gıda Güvenliği Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. BRC Food standardının çerçevesi, gıda ve gıda katkı maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

Uygulanabilir Sektörler

Standart, üretimi, işlemesi veya paketlemesi yapılan aşağıdaki firma ve müşteri markalı ürünler için gereklilikleri belirler:

 • Et, balık, süt ürünleri,
 • Sıvı ve Katı yağlar
 • İşlenmiş/hazır/kurutulmuş gıdalar
 • Meyve, sebze, kuruyemiş
 • İçecekler
 • Unlu mamüller
 • Tatlılar, atıştırmalıklar
 • İşlenmiş gıdalar
 • Gıda üreticileri girdileri veya katkıları
 • Meyve ve sebzeler gibi başlıca ürünler
 • Evcil hayvanlar için hayvan gıdası

Belgelendirme, denetimin yapıldığı sahada imal edilen veya hazırlanmış olan ürünlere uygulanacak olup, üretim saha yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depo tesislerini de kapsamına almaktadır.

Standard Ana Başlıkları

Kısım I – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Standardın gelişimi ve yararları ile ilgili tanıtım ve arka plan bilgileri sağlar.

Kısım II – Gereklilikler

BRC Food Sertifikasyon hakkı kazanılması için firmaların uyması gereken Standart gerekliliklerinin detaylarını içerir

  1. Üst yönetim taahhüdü
  2. Gıda güvenliği planı-HACCP
  3. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi
  4. Tesis standartları
  5. Ürün kontrolü
  6. Proses kontrol
  7. Personel
  8. Yüksek-risk, yüksek-dikkat ve ortam koşullarında yüksek-dikkat üretim risk alanları
  9. Ticari ürünler için gereklilikler

Kısım III – Denetim Protokolü

Denetim prosesi ve sertifikasyon hakkı kazanma kuralları hakkında bilgi içerir. Standart kapsamındaki farklı sertifikasyon programlarını, logo bilgilerini ve BRC Standartları Rehberi hakkındaki bilgileri detaylandırır

Kısım IV – Yönetim ve Denetim

Standardın ve programı uygulamak üzere kayıtlı sertifikasyon firmalarının yönetimi ile ilgili yönetim ve denetim sistemini tanımlar

Ekler:

Ekler denetçi yetkinliği, ürün kategorileri, uygunsuzlukların düzeltilmesi ve sözlük gibi gerekli bilgileri sağlar.

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı

BRCGS Global Standardı; tesislere iki denetim opsiyonu sağlar:

  1. Haberli denetim, tesis ve sertifikasyon firmasının denetim tarihine önceden karar vermesi
  2. Habersiz denetim, denetim tarihinin tesise denetimden önce bildirilmemesi

BRCGS Gıda Güvenliği Sistemi, haberli denetim programında sertifika almaya hak kazanan firmalar uygunsuzluklarının sayısı ve tipine göre AA, A, B, C, D sertifika derecelerinden biri ile sertifikalandırılır. Habersiz denetim seçeneği firmalara kalite yönetim sistemlerinin ne kadar yetkin olduğunu gösterme fırsatı sağlar ve başarılı firmalar denetimdeki uygunsuzluk sayısı ve uygunsuzluk tipine göre AA+, A+, B+, C+, D+ ile derecelendirilir.

BRCGS Global Gıda Güvenliği Standardının gereklilikleri doğrultusunda denetçi tarafından belirlenen uygunsuzluk düzeyi şiddeti ve riski ile ilgili objektif bir karar olup denetim sırasında toplanan kanıt ve yapılan gözlemlere dayalıdır ve belgelendirme firması yönetimi tarafından doğrulanır.

Üç çeşit uygunsuzluk tipi vardır:

  1. Kritik, gıda güvenliği veya yasalara uyumda kritik bir eksiklik olması
  2. Majör, bir ‘gerekliliğin amacının ifadesi’ kısmında ya da standardın herhangi bir maddesi veya var olan mevcut objektif kanıt temeli ile tedarik edilen ürünün uyumuyla ilgili ciddi şüpheye yol açacak bir durumun tespit edilmesi
  3. Minör, bir maddenin tamamen karşılanamadığı ancak objektif kanıtlara göre ürün uygunluğunda şüphe olmadığı durumdur. Denetimin amacı operasyonun standardının doğru yansımasını ve Gıda Güvenliği Global Standardı doğrultusunda uygunluk düzeyinin sağlanmasıdır.

BRC Food Standardının Faydaları

 • BRCGS gıda güvenliği sisteminde  HACCP ya da risk bazlı yaklaşım uygulanması
 • Ürüne bulaşma risklerinin minimize edildiği bir ürün işleme ortamı sağlanması
 • Gıda ürününün üretilmesi için gıda güvenliği standartları ve iyi üretim uygulamalarıyla uyumlu ve yasal olan detaylı spesifikasyonların hazır olmasının sağlanması
 • Tedarikçilerinin belirlenen ürünü üretmek konusunda yeterli oldukları, yasal gerekliliklere uydukları ve proses kontrolü için gereken sistemleri uyguladıklarının sağlanmasına ikna olunması
 • Ürün incelemeleri, test ve analizler için risk değerlendirmesi ile hazırlanan bir program oluşturulması ve uygulanması
 • Müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve gerektiği şekilde harekete geçilmesi

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.