BRC Food Safety Global Gıda Standardı

BRC Food Safety BelgelendirmeBRC Food Safety Global Gıda Standardı

BRC, 1996 yılında tedarik zinciri içinde gıda güvenliği standartlarını düzenlemek isteyen perakendeciler tarafından kurulmuştur. Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kurumdur.

BRC Global Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir.

Gıda sektöründe bu gereklilikler BRC Gıda Güvenliği Global Standardı yaratılarak tanımlanmıştır.

BRC Gıda Güvenliği Global Standardı, perakendeciler, gıda endüstrisi uzmanları ve ilgili kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Standart 1998 yılında ilk versiyonu ile yayınlanmış ve şu an 7. versiyonuyla geçerliliğini sürdürmektedir. Standardın çerçevesi, gıda ve gıda girdisi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur.

BRC Food standardı,  kuruluşun büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmadan tüm gıda üreticileri için hazırlanmıştır. BRC Food sertifikası sayesinde, perakendeciler için özel markalı ürünler üreten firmalar ya da İngiltere pazarında ürünlerini satmak isteyen üreticiler ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini ispat etmiş olurlar.

Dünya gıda ticaretinde, BRC Gıda Güvenliği Global Standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır.

İngiltere’de satılan ürünlerin büyük bir bölümü gıda perakendecilerine ait özel markalı ürünlerdir. 1990 yılında yürürlüğe giren Gıda Güvenliği Yasası ile perakendeciler gerekli önlemleri almaya gerek duymuşlar ve tüketicilere sunulan ürünlerin araştırma geliştirme, dağıtım, reklam ve satışı sürecinde tüm riskleri ortadan kaldıracak durum tespiti sistemini oluşturmuşlardır. İngiliz Perakendeciler Birliği, Global Gıda Güvenliği Standardını geliştirerek bu süreçte üreticilerin İngiliz Gıda Yasasına uyumunu desteklemişlerdir. Aynı zamanda standart gerekliliklerinin uygulanması ile özel markalı ürünlerin üreticilerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

 

Standardın temelinde aşağıdaki konular yer alır:

 • Yönetim taahhüdünün önemi
 • HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kalite yönetim sistemleri
 • İyi üretim uygulamalarının tetkik edilmesi
 • En fazla ürün geri çekme ve geri çağırmaya neden olan, örneğin etiket ve ambalajlama gibi alanların tetkik edilmesi
 • Gıdada tağşişe ve hileye maruz kalma risklerini azaltmak için sistemler geliştirmek
 • Tetkik prosesinde tutarlı yaklaşımı sağlamak

 

BRC Gıda Güvenliği Global Standardının ve sertifikasyonun faydaları

 • Üreticiler ve alıcılar arasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda güveni iyileştirmek
 • Ürün güvenliğini arttırmak ve daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
 • Ürün için, hijyen, kalite ve tüketici sağlık risklerini tanımlamayı ve kontrol altına almayı amaçlayan güvenli ve etkin bir proses akışı sunabilmek ve etkili önleyici faaliyetleri belirleyebilmek
 • İngiliz gıda pazarına rahatlıkla ulaşabilmek
 • BRC Directory üzerinde kuruluşların yayınlanarak küresel ticarette tanınırlıklarını arttırabilmek

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.