EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients)

EFfCI BelgelendirmeEFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients)

Kurumunuz için faydaları

  • Uluslararası Rehberlerle Yasal Uyumlara uyumu sağlar
  • İthalat ve İhracat için uluslararası ve kabul gören referans sistemidir
  • Yasal gereklilikleri, kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığından kozmetik hammaddesine olan güvenin armasını sağlar
  • Atıkların, müşteri şikayetlerinin, üretim firelerinin azaltılmasını sağlar