FAMI-QS: Yem İçerikleri İçin Kalite ve Güvenlik Sistemi

FAMI-QS Nedir?

Yem İçerikleri İçin Kalite ve Güvenlik Sistemi

Resmi olarak 2004 yılında kurulan FAMI-QS, endüstri uzmanlarının çeşitli çalışmaları sonucunda 2006 yılında AB Komisyonu tarafından kabul görmüş ve diğer standartlarla karşılıklı tanınırlık sağlayan global bir Özel Yem İçeriği standardı haline gelmiştir. Özel Yem İçeriği; yemlerin, hayvanların veya hayvansal ürünlerin özelliklerini ve hayvan performansını etkileyen besin değerine sahip olup olmadığına bakılmaksızın normalde tek başına yem olarak tüketilmeyen, kasıtlı olarak eklenen herhangi bir bileşen olarak tanımlanır.

FAMI-QS kodu; tehlikeleri en aza indirmek, güvenli ve yasal Özel Yem Bileşenlerinin piyasaya çıkarılmasını sağlamak için güvenlik, kalite ve mevzuata uygunluğu ele alır.

FAMI-QS yem katkı maddeleri üreten ve/veya yem sektörüne özgü bileşenleri tedarik eden firmalar için tasarlanmış bir sistemdir. FAMI-QS yem katkı ve premiks üreticilerinin, yem hijyeni üzerine Avrupa Birliği yönetmeliği olan 183/2005’e olan reaksiyonudur. Standart, yem güvenliğinde İyi Üretim Uygulamalarına yönelik sistemi yasalara bağlı olarak ortaya koyar. Bu sistemin etkin uygulanması, tüm gıda üretim zinciri boyunca güvenliği ve hijyenik koşulları garanti etmektedir. Alınan denetim ile, yem girdilerinin üreticileri ve tedarikçileri için, güvenli bir proses izlediklerini ve FAMI QS gereksinimlerini uygunluklarını gösterme fırsatı yakalanmış olur.

FAMI-QS İçeriği

 • FAMI-QS gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve karşılık gelen pazarların korunması  
 • Müşterilerin ve perakendecilerin, kuruluşun performans gösterme becerisine olan güveninde artış  
 • Tehlike analizi, risk değerlendirmesi ve önleyici stratejiler ile ilgili en modern süreçlerin mevcut yönetim sistemine entegrasyonu  
 • Artan ürün güvenliği ve azalan ürün yükümlülüğü riski  

Özetlemek gerekirse, FAMI-QS standardı, özel yem içeriklerinin ve bunların karışımlarının güvenlik, kalite ve yönetmeliklere uygunluğunu şu şekilde ele almaktadır:

 • Güvenli olmayan özel yem içeriklerinin ve bunların karışımlarının yem ve besin zincirine girme riskini en aza indirmek  
 • Tedarik zinciri üzerindeki firmaların 183/2005 / EC sayılı Yem Hijyeni Direktifi hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak
 • Diğer yem güvenliği düzenleme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için önlemler alınmasını teşvik etmek.  

FAMI-QS kapsamı, diğer ISO yönetim sistemi standartları ile aynı genel yapıyı izlemekte ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gibi diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.  

Standardının son versiyonu (FAMI-QS Code Version 6), risk odaklı düşünme ve süreç yaklaşımına odaklanmaktadır. Bu versiyonun iki ayağı dikkat çekmektedir: kalite ve yem güvenliği. Bu son güncellemede bir önceki versiyonun gereklilikleri, ISO standartları paralelinde yeniden düzenlenmiş ve bazı durumlarda, gereksinimler daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu, bir yandan firmalara belli gereksinimlerin uygulanması için daha fazla rehberlik ederken, diğer yandan yanlış yorumlamalardan kaçınmalarına imkan vermektedir. 

FAMI-QS Uygulanabilir Sektörler

FAMI-QS kapsamı; ön koşul programları, HACCP planı ve titiz bir üçüncü taraf denetimi ile hem üretim hem ticari süreçlerde yem güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına rehberlik eder ve iyileştirilmesini sağlar.

FAMI-QS, aşağıdaki çeşitli süreçler sonucunda elde edilen Özel Yem Bileşenlerinin üretimini / ticaretini kapsar:

 • Kimyasal
 • Biyoişleme
 • Madencilik
 • Ekstraksiyon
 • Karıştırma
 • Formülasyon

Örneğin besin katkı maddeleri, premiksler, mikroorganizmalar, enzimler, fonksiyonel yem katkı maddeleri, teknolojik katkılar, özel tamamlayıcı diyet yemleri, özel tamamlayıcı yemler, zooteknik katkı maddeleri, duyusal katkılar üreten ve/veya ticari faaliyetlerini yöneten kuruluşlar standardın kapsamına dahildir.

Standart Ana Başlıkları Nedir?

 • HACCP gereksinimleri  
 • Ön koşul programları  
 • Genel gereksinimler  
 • Dökümantasyon gereksinimleri  
 • Yönetim taahhüdü  
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • Sürekli iyileşmeye ilişkin süreçler
 • Kaynak gereksinimleri  

Yem güvenliğini sağlamak için oluşturulan FAMI-QS; AB mevzuatları, Codex Alimentarius, HACCP, ayrıca Code of Practice, GMP gibi üye ülkelerin çeşitli ulusal yönetim sistemlerine dayanmaktadır. Böylece FAMI-QS aşağıdaki gibi çeşitli alanları kapsayan eksiksiz bir sertifika programı haline gelmiştir:  

 • Kalite ve yem güvenliği sistemleri  
 • İzlenebilirlik prosedürleri
 • Ürünün mevzuata uygunluğu  
 • İnsan kaynakları  
 • Altyapılar
 • Ekipmanların bakımı ve temizliği
 • Atık kontrolü 

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı

Üç yıl geçerliliği olan FAMI-QS belgelendirme süresince yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştilir.

Denetim bulgularına dayanarak, uygunsuzluklar Kritik, Majör ve Minör olarak sınıflandırılır. Uygunsuzlukların yanı sıra denetçilerin gözlemlerine dayanarak; HACCP prensiplerinin iyileştirilmesi, yönetim ve çalışanların motivasyonu, daha önceki uygunsuzlukların önlenmesi gibi konularda kuruluşa klavuzluk edecek veri birikmesini sağlayacaktır.

FAMI-QS eğitimleri için eğitim ziyaret edebilirsiniz.

Faydaları

FAMI-QS’in temel amacı hayvan yemi hijyen risklerini azaltmak ve sahada kullanılan yemin kalitesini arttırmaktır. Yem sektöründen paydaşların deneyimleriyle geliştirilen standart, sektörde tekrarlanan yaşanmış süreçlere, tehlikelere ve risk analizlerine dayanmaktadır.

 • Yasal uygunluk aracı olarak kullanılan standart, aynı zamanda Avrupa Komisyonu, ulusal yetkililer ve yem güvenliği, kalitesi konusunda proaktif yaklaşıma sahip müşterileriniz tarafından kabul görür.
 • Ulusal hayvan beslenme şemaları ile karşılıklı tanınırlık sayesinde ekstra denetimlerden kaçınmanızı sağlar.
 • Yem güvenliği konusunda önleyici yaklaşım odaklıdır.
 • Süreç iyileştirmelerinin belirlenmesine ve müşteri şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.
 • Yasal ve düzenleyici mevzuatlara uygunluk (AB düzenlemeleri) ve güvenli son ürün sağlamak temel amacıdır.
 • Sistematik yaklaşımla yem güvenliği gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.
 • Kuruluşu öne çıkarma, fark yaratma ve rekabet avantajı sağlar.
 • GMP gerekliliklerinin sistematik yönetimi (Ön koşul programları) temel maddelerinden biridir.
 • Gıda güvenliğine yönelik tehditleri değerlendirmek için tehlike analizi mantığı ile yönetilir.
 • Tedarikçiler, müşteriler ve diğer ilgili taraflarla gıda güvenliği konularında dinamik iletişim sağlar.
 • Son ürün testi ihtiyacını ve maliyetini azaltır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.