FSMA Food Safety Modernization Act

FSMA Nedir?FSMA Food Safety Modernization Act

FSMA (Food Safety Modernization Act) Amerika’nın 70 yıldan fazladır oluşturulmuş en ayrıntılı gıda güvenliği reformudur. Taslak, Başkan Obama tarafından 4 Ocak 2011 de imzalanmıştır. Temel amacı kontaminasyonu önlemeye odaklanarak Amerika’daki gıda güvenliğini garanti altına almaktır.

FSMA gıda güvenliği ile ilgili problemleri oluşmadan önlemeye odaklanan bir sistemdir. Bu yasa FDA ya önleyici ve risk bazlı gıda güvenliği standartları ile yüksek oranda uygunluk ve problemleri önleme ve yanıt verme şansı sunmaktadır. Bu yasayla birlikte FDA, ülkeye giriş yapan gıda maddelerini de iç piyasada üretilen ve dağıtılan gıda maddeleri ile aynı standartta değerlendirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle Amerika’ya ihracat yapan tüm gıda firmaları değerlendirme kapsamında yer almaktadır.

BRC Gıda sertifikalı tesisleri desteklemek için BRC Global Standardı, The Acheson Group (TAG)’u BRC Food 7 ile İnsani Tüketime Uygun Gıdalar için Önleyici Tedbirler yönergesinin son düzenlemesini karşılaştırarak değerlendirmesi için görevlendirmiştir. Değerlendirme sonuçları BRC Gıda Güvenliği Global Standardı 7. versiyon ile FSMA beklentilerinin neredeyse tamamen örtüştüğünü göstermektedir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.