Good Trading Practice

Good Trading PracticeGood Trading Practice

Güvenli Yemek & Besin Tedariği

GTP Code, mısır gevreğini, pirinci, hayvan yemini, yağ tohumunu, zeytinyağını, yağları ve içyağlarını ve tarım tedariğinde yetkili olan Avrupa kuruluşu olan COCERAL’in mülkiyetinde olan bir yemek ve besin güvenliği sağlayıcısıdır. Tüccarlar için tüccarlar tarafından geliştirilen bu proje, mısır gevreklerinin, protein mahsullerinin, yağ tohumlarının diğer bitkisel ürünlerin ve bunların yan ürünlerinin toplanmasını, depolanmasını, ticaretini kapsamaktadır.

 

GTP, yiyecek ve besin işini yapanlara şu konularda yardım etmeyi hedefler:

  • Yürütme sahalarının, ekipmanların, taşımanın, atık ve personelin uygun hijyen pratiklerine uyum sağlaması.
  • Tüketicilerin güvenliği için potansiyel risklerin tanımlanması ve denetimi, HACCP sisteminin prensiplerine uyan uygun prosedürlerin oluşturulması.

 

Başarılı bir belgelendirme denetiminden sonra, görüşmelerin yıllık olması kaydı ile şirketler 3 yıllık bir süre için GTP sertifikası alır. DQS CFS güvenilir bir ortak ile yapılan işbirliği ile GTP sertifikasyon projesini sunmaktadır.

 

Kurumunuz için faydaları:

  • GTP onayı, şirketinizin yemek ve besin güvenliğindeki yasal gereksinimlerle ve müşterilerin yemek ve besin zincirindeki istekleriyle istikrarlı olmanız için size gerekenleri sağlar.
  • GTP onayına sahip olmak, riskleri azaltmak için uygun pratiklerin şirketinizde mevcut olduğunu garanti eder.
  • GTP sertifikası size GTP şirketleriyle ve GTP tüzüğündeki 6. Ek’e göre, dünya çapında COCERAL tarafından bunlara denk addedilen projenin diğer katılımcılarıyla ilintili ekstra iş olanakları sunacaktır.