HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Belgelendirme

HACCP Nedir?HACCP Gıda Güvenliği Yönetim

HACCP, hijyen yönetimi sistemlerinin uygunluğunu, uygun üretim pratiklerini ve sağlık sorunlarından kaçınmaya yönelik mefhumları Düzenleme (EC) 852/2004 (Besin Hijyeni) ya da diğer seçilmiş referans sistemlerine göre saptamak için, tarafsız ve yetkin bir değerlendirme isteyen kuruluşlar için dizayn edilmiştir. Yemleri ve gıda ile temas eden malzemeleri ticari olarak üretmeyi, işlemeyi, dağıtmayı ve pazara sürmeyi amaçlayan kuruluşlar için de dizayn edilmiştir – özellikle yemek endüstrisi üreticileri, yemek perakendecileri, yiyecek içecek sağlama ve endüstriyel gastronomi ticareti ve onların tedarikçileri yani paketleme materyallerinin üreticileri için dizayn edilmiştir. HACCP kavramı, yasal gereklilikler ile uyumlu, var olan hijyen kavramları temel alınarak oluşturulmuştur. Amacı, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik doğaya sahip, yiyecek kaynaklı ortaya çıkan sağlık sorunlarını tanımlamak, ortaya çıkma olasılıklarını hesaplamak ve bu tehlikelerden yiyecek üretim süresince kaçınmayı sağlayacak önlemleri belli bir şekilde ortaya koymak ya da bu tehlikeleri kabul edilebilir bir minimuma indirgemektir.

Risk ya da tehlike analizi özellikle yeni ürünlerin tanıtımını yaparken ya da teknolojik değişiklikler durumunda, düzenli bir şekilde güncelleştirilmelidir.

HACCP Nasıl Alınır?HACCP Gıda Güvenliği Yönetim

  • Kuruluşun HACCP ihtiyacının belirlenmesi
  • HACCP kurulumu
  • HACCP uygulamaları
  • HACCP belgelendirme başvurusu
  • HACCP belgelendirme denetimi

HACCP BelgelendirmeHACCP Gıda Güvenliği Yönetim

Kurumunuz için faydaları:

  • Sağlık sorunlarının tanımlanması, değerlendirmesi ve kontrolü.
  • Önlem sürelerinin tamamlanmasının kanıtlanması.
  • Arttırılmış tüketici güvenliği ve tüketici güvenilirliği.
  • Arttırılmış ürün güvenliği ve ürün sorumluluğu riskinin azaltılması.
  • Gıda tehlikelerinin gözlemlenmesi yeterliliği.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.