HPC 420 The Global Safety and Quality Management System

HPC 420 BelgelendirmeHPC 420 The Global Safety and Quality Management System

Ev ve Kişisel Bakım ürünleri için Küresel Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyon Standardıdır.

HPC 420 standardı , küresel üretim ve tedarik zincirlerinde ürün güvenliğini etkin bir şekilde yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

HPC 420 standardı, Pazar payı oturmuş ve gittikçe büyüyen perakende zincirlerinin tedarikçi seçimlerinde önemli kriterlerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Dünya çapında çok yeni olan HPC 420 standardı, ilk olarak DQS’in vasıflı baş denetçisi ile DQS Turkey tarafından belgelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur. 1. Aşama denetiminde kuruluşun dokümantasyon, saha altyapı ve çalışma ortamı uygunluğu gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek HPC 420 standardı uygunlukları belirlenerek kuruluşun sertifikalanması üzere gerekli raporlama yapılır.

Başarılı bir sertifika denetimi yapıldıktan sonra 3 yıl geçerliliği olan bir sertifika düzenlenir. Sertifikalı bir kuruluş olarak HPC 420 portalında da yayınlanma fırsatı bulunmaktadır. Sertifika statüsünü korumak için düzenli olarak her yıl gözetim denetimi ile süreç ilerlemektedir

HPC 420 Küresel Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemi Standardını uygulayan kuruluşlara sistemin faydaları şöyledir:

  • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni artırır.
  • Ürün güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin entegrasyonudur.
  • Farklı ürün güvenliği ve kalite yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine uyum sağlar
  • Tedarik zincirlerinde gereksiz maliyetleri azaltır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.