IFS Cash & Carry Belgelendirme

IFS Cash & Carry Nedir?IFS Cash & Carry

IFS Wholesale (Toptan Satış) / Cash&Carry Standardı, toptancıların ve cash&carry piyasalarının denetim prosedürlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu iki farklı işletme türü, üreticiler ve tedarik zincirindeki diğer aracılar için (paketleme vb yapan işletmeler) ile ticari müşteriler arasında önemli bağlayıcılar olarak görülmektedir. Çok çeşitli işlem gören ürünlerin yanı sıra, belirli işleme faaliyetlerini yürütebilir ve kendi markalarını geliştirebilirler. Şirketin ana faaliyetine bağlı olarak, özel oluşturulmuş soru listeleri, toptan satış ya da cash & carry için bir kontrol listesi uygulanır. IFS Toptan Satış / Cash&Carry, belirli şartlar altında benzer etkinliklere sahip işletme ve marketler için çok alanlı sertifika alma yeteneği sağlar.

 

IFS Cash & Carry Kapsamı

 • Toptancılar
 • Cash&Carry marketler
 • Meyve, sebze veya yumurta paketleme istasyonları

 

IFS Toptan Satış / Cash & Carry / denetimlerİ, bağımsız, akredite ve onaylanmış belgelendirme kuruluşlarının nitelikli denetçileri tarafından yapılır. IFS Wholesale ve Cash&Carry kontrol listelerinin gerekliliklerinin her ikisi de altı bölüme ayrılmıştır:

 • Üst yönetim sorumluluğu
 • Kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemi
 • Kaynak yönetimi
 • Temel süreç
 • Ölçümler, analizler ve iyileştirmeler
 • Ürün savunma ve gıda sahteciliği

 

IFS Cash & Carry Hedeflleri

 • Tek tip değerlendirme sistemi ile ortak bir standart oluşturmak
 • Yetkilendirilmiş (akredite) belgelendirme kuruluşları ve nitelikli denetçiler ile çalışmak
 • Tüm tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı sağlamak
 • Tedarik zincirinin her iki tarafı için de maliyet ve zamanı azaltmak
 • Firmanın çalışan sayısı ve büyüklüğüne göre denetim süresi belirlenir.
 • Önceden planlanan denetimler belirli periyotlara göre belirlenir.
 • Denetim sonunda detaylı bir ingilizce rapor hazırlanarak IFS’e iletilir.
 • Denetim sıklığı, denetim sonuçlarına bağlı olarak 1 yıldır.

IFS sertifikasyon programı, kalite, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti konularında mükemmellik için çaba gösteren ve pazar yerlerinde rekabet avantajı arayan şirketlere bir dizi temel fayda sağlayabilir:

 • İyi uygulamalar, standartlar ve prosedürlerle ilgili yönetim ve personel arasında gelişmiş anlayış
 • Gıda düzenlemelerine uyumun izlenmesi
 • Kaynakların daha etkin kullanımı
 • Müşteri denetimlerine duyulan ihtiyaçta azalma
 • Bağımsız üçüncü taraf denetimleri
 • Birden fazla denetimi birleştirerek toplam denetim süresini azaltabilme
 • Riske dayalı bir yaklaşım ile bireysel uygulama yoluyla daha yüksek esneklik

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.