IFS Food Versiyon 6.1 | Gıda Güvenliği Standardı

IFS Food Nedir?

IFS Food Nedir? IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative – Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş ve gıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak noktası, üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliği ile yasallığının sağlanmasıdır.  

IFS Food Uluslararası Gıda Standardı, üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumunu tespit etmek ve tehlike gerçekleşmeden engellemek için uygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.  

Son yıllarda gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

IFS Food Standardının İçeriği

IFS Food, gıda üreticilerinin ürün ve proseslerinin kalite ve gıda güvenliğini denetlenmesi için yayınlanmış bir standarddır.

Güncel IFS Food standardı IFS Food versiyon 6.1 standardıdır. IFS Food Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Standardın çerçevesi, gıda maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar. 

Uygulanabilir Sektörler

IFS Food versiyon 6.1 standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir. 

Standardın Ana Başlıkları

Standart genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir: 

 • Üst Yönetimin sorumluluğu (Yönetim & Taahhüt)
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi – HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları  
 • Kaynak Yönetimi  
 • Planlama ve Üretim Prosesi  
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme  
 • Gıda savunması planı ve dış gözlemler

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı

IFS Food denetimi sonucunda şartlarını yerine getiren kuruluşlar 1 yıllık sertifika almaya hak kazanırlar. Her standart madde uygunluğuna göre aşağıdaki puanlarla tanımlanır.  

Sonuç Açıklama Puanlar
A Tam uygunluk 20 puan
B (sapma) Hemen hemen tam uygunluk 15 puan
C (sapma) Gerekliliğin küçük bir kısmı uygulanıyor 5 puan
D (sapma) Gereklilik uygulanmıyor –20 puan

Tetkik sonrası standart maddelerinin aldığı puanlar hesaplanarak belge puanı oluşturulur. Sertifika almak için en az % 75 puan almak gereklidir. % 75 -% 95 arası puan alındığında Temel Seviye sertifika, % 95 üzeri puanlamada ise Yüksek Seviye sertifika alınır.  

IFS Food standardı gerekliliklerine göre 2 çeşit uygunsuzluk mevcuttur;​ Major ve KO (knock-out).  

KO uygunsuzluk olması halinde; 

 • Belgelendirme yapılamaz.  

Major uygunsuzluk olma halinde ise; 

 • IFS Food standardı, takip denetiminin yapılmasına 1 major uygunsuzluk olması ve toplam denetim puanının en az 75%  olması halinde müsade eder. Takip denetiminin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde kuruluş Temel Seviye belge almaya hak kazanır. 

 ‘’Major’’ uygunsuzluk aşağıdaki şekilde tanımlanır:​  

 • Major, KO ( knock-out) gerekliliği olarak tanımlanmamış herhangi bir gereklilik için tanımlanabilir. 

’KO-Knock-out’’uygunsuzluk aşağıdaki şekilde tanımlanır:​ 

 • IFS Food Standardının gerekliliklerini karşılamak konusunda, gıda güvenliği ve/veya ürünün üretildiği ve/veya satıldığı ülkelerinin yasal gerekliliklerini içeren önemli bir eksiklik veya uygun olmayan durum söz konusu ise tanımlanır. Ayrıca tanımlanan uygunsuzluk ciddi bir sağlık tehlikesine yol açıyorsa yine bir Majör uygunsuzluk ile nitelendirilebilinir.

IFS’de KO gereklilikleri (KO – Knock Out) olarak tanımlanan spesifik gereklilikler vardır.​  

Denetim sırasında denetçi bu gerekliliklerin kuruluş tarafından karşılanmadığını belirlerse, belgelendirme gerçekleşmez.​ 

IFS Food Gıda Güvenliği Standardının Faydaları

 • Standardı geçerli yasalara uyarlamak​  
 • Müşteri tetkiklerinin gereksinimlerini azaltmak​  
 • Bağımsız 3. taraf denetimler​ ile müşteri ve tedarikçi ayağında güven kazanmak
 • Daha fazla tetkikle toplam tetkik süresini azaltabilme​k
 • Risk bazlı yaklaşım ile uygulamada yüksek esneklik ve kolaylık sağlamak ​ 
 • Yüksel kaliteli ve güvenli ürünlerin üreticisi olarak iş saygınlığını arttırmak​  
 • 3. taraf tetkik talep eden müşteriler ile ticaret kolaylığı ​  
 • En yüksek standartlara uyumu göstermek için standardın belirlemiş kurallara uygun olarak IFS logosu ve belgesinin kullanımı 
ifs food

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.