IFS Food Uluslararası Gıda Standardı Belgelendirme

IFS Food Nedir?IFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative- Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş gıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak bu noktada üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliğidir.

IFS Food üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumu varsa uygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari

markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

IFS Food standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

 

IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı şu temel hedefleri amaçlamaktadır:

 • Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart yaratmak;
 • Akredite edilmiş ve kalifiye belgelendirme kuruluşlarının ve denetçilerin kabulünün sağlanması;
 • Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılmak ve şeffaflığın sağlanması;
 • Hem tedarikçi için hem de perakendeciler için masrafların azaltılması;
 • Çalışılacak tedarikçiyi belirlemek için objektif kanıt sağlanması;

 

IFS Food Sertifikasının Faydaları:

 • Gerekliliklerin yerine getirildiğinin kontrolünü etkili bir araçla sunmak,
 • Gıda güvenliği konusunda, kuruluşun etkin ve güvenli süreçlerini uygulayabilme yetisini ürün ticareti boyunca gösterebilmesi,
 • Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı için gerekli özenin gösterildiğinin kanıtı
 • Tanınır ve ticareti arttıracak bir sertifikaya sahip olmak

IFS Food Nasıl Alınır?IFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative- Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş gıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak bu noktada üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliğidir.

IFS Food üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumu varsa uygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

IFS Food standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda

üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

 

Standart genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:

 • Üst Yönetimin sorumluluğu
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi-HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama ve Üretim Prosesi
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • Gıda Savunması

 

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

IFS Food denetimi sonucunda şartlarını yerine getiren kuruluşlar 1 yıllık sertifika almaya hak kazanırlar.

Her standart madde uygunluğuna göre aşağıdaki puanlarla tanımlanır.

 

SonuçAçıklamaPuanlar
ATam uygunluk20 puan
B (sapma)Hemen hemen tam uygunluk15 puan
C (sapma)Gerekliliğin küçük bir kısmı uygulanıyor5 puan
D (sapma)Gereklilik uygulanmıyor–20 puan

Tetkik sonrası standart maddelerinin aldığı puanlar hesaplanarak belge puanı oluşturulur. Sertifikalanmak için en az % 75 puan almak gereklidir. % 75 -% 95 arası puan alındığında Temel Seviye sertifika, % 95 üzeri puanlamada ise Yüksek Seviye sertifika alınır.

IFS Food BelgelendirmeIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

IFS Food standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

 

IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı şu temel hedefleri amaçlamaktadır:

 • Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart yaratmak;
 • Akredite edilmiş ve kalifiye belgelendirme kuruluşlarının ve denetçilerin kabulünün sağlanması;
 • Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılmak ve şeffaflığın sağlanması;
 • Hem tedarikçi için hem de perakendeciler için masrafların azaltılması;
 • Çalışılacak tedarikçiyi belirlemek için objektif kanıt sağlanması;

 

IFS Food Sertifikasının Faydaları:

 • Gerekliliklerin yerine getirildiğinin kontrolünü etkili bir araçla sunmak,
 • Gıda güvenliği konusunda, kuruluşun etkin ve güvenli süreçlerini uygulayabilme yetisini ürün ticareti boyunca gösterebilmesi,
 • Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı için gerekli özenin gösterildiğinin kanıtı
 • Tanınır ve ticareti arttıracak bir sertifikaya sahip olmak

 

Standart genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:

 • Üst Yönetimin sorumluluğu
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi-HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama ve Üretim Prosesi
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • Gıda Savunması

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.