IFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Food BelgelendirmeIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

IFS Food standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

 

IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı şu temel hedefleri amaçlamaktadır:

 • Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart yaratmak;
 • Akredite edilmiş ve kalifiye belgelendirme kuruluşlarının ve denetçilerin kabulünün sağlanması;
 • Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılmak ve şeffaflığın sağlanması;
 • Hem tedarikçi için hem de perakendeciler için masrafların azaltılması;
 • Çalışılacak tedarikçiyi belirlemek için objektif kanıt sağlanması;

 

IFS Food Sertifikasının Faydaları:

 • Gerekliliklerin yerine getirildiğinin kontrolünü etkili bir araçla sunmak,
 • Gıda güvenliği konusunda, kuruluşun etkin ve güvenli süreçlerini uygulayabilme yetisini ürün ticareti boyunca gösterebilmesi,
 • Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı için gerekli özenin gösterildiğinin kanıtı
 • Tanınır ve ticareti arttıracak bir sertifikaya sahip olmak

 

Standart genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:

 • Üst Yönetimin sorumluluğu
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi-HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama ve Üretim Prosesi
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • Gıda Savunması

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.