IFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Food Nasıl Alınır?IFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative- Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş gıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak bu noktada üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliğidir.

IFS Food üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumu varsa uygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

IFS Food standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda

üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

 

Standart genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:

  • Üst Yönetimin sorumluluğu
  • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi-HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
  • Kaynak Yönetimi
  • Planlama ve Üretim Prosesi
  • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
  • Gıda Savunması

 

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

IFS Food denetimi sonucunda şartlarını yerine getiren kuruluşlar 1 yıllık sertifika almaya hak kazanırlar.

Her standart madde uygunluğuna göre aşağıdaki puanlarla tanımlanır.

 

Sonuç Açıklama Puanlar
A Tam uygunluk 20 puan
B (sapma) Hemen hemen tam uygunluk 15 puan
C (sapma) Gerekliliğin küçük bir kısmı uygulanıyor 5 puan
D (sapma) Gereklilik uygulanmıyor –20 puan

Tetkik sonrası standart maddelerinin aldığı puanlar hesaplanarak belge puanı oluşturulur. Sertifikalanmak için en az % 75 puan almak gereklidir. % 75 -% 95 arası puan alındığında Temel Seviye sertifika, % 95 üzeri puanlamada ise Yüksek Seviye sertifika alınır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.