ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Nasıl Alınır?ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) müşteri memnuniyet sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 10002 müşteri memnuniyeti Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, müşteri memnuniyeti sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 10002 müşteri memnuniyeti Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 10002 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur. 1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon sisteminin gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 10002 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan gözetim denetimleriyle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.