ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 BelgelendirmeISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş çevre sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 14001:2015 standardı, çevre yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyar ve sertifikalandırma için gerekli şartları tanımlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

Çevre yönetimi, mal veya hizmet üreten bir kuruluşun, çevre ile etkileşim içinde olan veya etkileşim içinde olabilecek bütün süreçlerinin ve faaliyetlerinin yönetilmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bu süreçler ve faaliyetler içindeki çevre koşulları ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını yada bunların birer fırsat olarak ele alınıp değerlendirilmesini hedeflemektedir. Çevre yönetimi kuruluşun bütün faaliyetlerini ilgilendirmektedir.

Sonuç olarak çevre yönetimi farklı aşamalardan oluşan uzun bir süreçtir. Bu süreç içinde, mevcut çevre stratejisinin belirlenmesi, mevcut durum ve çevre politikasının belirlenmesi, çevre stratejisinin uygulanması, güçlü ve zayıf yanlarının değerlendirilmesi, kuruluş için çevre hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamaları bulunmaktadır.

Çevre yönetim sistemi, çevre ile ilgili faaliyetlerin belli bir sistematik içinde ve süreklilik gösterebilecek şekilde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem çevre koruma ile ilgili unsurları, maliyet, verimlilik, kalite ve stratejik planlama gibi önceliği olan süreçlerle birlikte ele alınmasını hedefler.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.