ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 22000 Nedir?ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği sistemi için yazdığı bir standarttır. Gıda güvenliği, tüketim aşamasında tüketicinin maruz kalacağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin üretim aşamalarında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyle ilintilidir. Gıda güvenliği göz önünde bulundurulmadan üretilmiş ya da servis edilmiş ürünler, istenmeyen etki ve sonuçlar yaratabilir. Gıda zincirinde yer alan kuruluşlar ISO’nun (Uluslararası Standart Organizasyonu) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak bu tip tehlikelerin önüne geçebilirler. Günümüzde birçok gıda ürünü ulusal sınırları aşarak farklı ülkelerde tüketime sunulmaktadır. ISO 22000 standardı ile gıda tedarik zinciri içerisinde güvenli gıdayı oluşturmak için rehberlik yapmaktadır.

ISO 22000 standardı dört temel konuyu içermektedir:

İnteraktif iletişim, Sistem yönetimi, Ön Gereksinim Programları ve HACCP prensipleri

Standardın en önemli özelliklerinde bir tanesi diğer yönetim sistem standartları ile entegre olabilmesidir.

Standard, Codex Alimentarius’e göre HACCP sistemini içererek risk yönetimi için minimum gereklilikleri sağlayabilecek bir sistem öngörmüştür. HACCP çalışması sayesinde, tüm proses aşamalarında üründe ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması ile ürün güvence altına alınır. HACCP gerekliliklerine ek olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ayrıca yönetim sistemi şartlarını içererek uygun bir sistem kurulmasını sağlar. Ayrıca, bu sistem içinde kuruluşlardan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) tam uyumun gösterilmesi ve öneyici programların gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Uluslararası tanınırlığı olan standart, büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmaksızın gıda sektöründeki tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Standart özellikle kuruluşların amacına yönelik, tutarlı ve daha entegre yönetim sistemini, yasalara uyarak kurmalarını hedeflemektedir.

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirilebilecek sektörleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Gıda Üreticileri
 • Birincil Üretici-Çiftlikler, Zirai ürün üreten kuruluşlar
 • Gıda Ambalajı Üreticisi
 • Hayvan Yemi Üreticisi
 • Evcil Hayvan Gıdası Üreticisi
 • Katkı Madde Üreticisi
 • Gıda Sektöründe Depolama ve Sevkiyat yapan Lojistik Firmaları
 • Gıda Sektörüne Uygun Hizmet Sağlayıcılar
 • Hazır Yemek Üreticisi, Restaurant, Yemek Servis Eden Oteller
 • Gıda Fabrikasına uygun Makine ve Ekipman Üreticileri
 • Gıda Ürününün Ticaretini ve Satışını Yapan Kuruluşlar

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlara bu sistemin faydaları şöyledir:

 • Gıda güvenliği konusunda risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar,
 • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni arttırır,
 • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar,
 • Mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurmaya izin verir.

ISO 22000 Nasıl Alınır?ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve gıda güvenliği sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 22000 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemi kurar ve uygulanmasını sağlar.

Standard dört temel konuyu içermektedir:

İnteraktif iletişim, Sistem yönetimi, Ön Gereksinim Programları ve HACCP prensipleri

 

Bu dört temel konu standart içinde 8 ana maddeden oluşmaktadır.

1. Kapsam

2. Standart referansı

3. Tanım

4. Gıda güvenliği yönetim sistemi

5. Yönetimin sorumluluğu

6. Kaynak yönetimi

7. Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi

8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi

 

Standard kapsamında belgelendirilebilecek sektörleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Gıda Üreticileri
 • Birincil Üretici-Çiftlikler, Zirai ürün üreten kuruluşlar
 • Gıda Ambalajı Üreticisi
 • Hayvan Yemi Üreticisi
 • Evcil Hayvan Gıdası Üreticisi
 • Katkı Madde Üreticisi
 • Gıda Sektöründe Depolama ve Sevkiyat yapan Lojistik Firmaları
 • Gıda Sektörüne Uygun Hizmet Sağlayıcılar
 • Hazır Yemek Üreticisi, Restaurant, Yemek Servis Eden Oteller
 • Gıda Fabrikasına uygun Makine ve Ekipman Üreticileri
 • Gıda Ürününün Ticaretini ve Satışını Yapan Kuruluşlar

 

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur. 1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon hem de saha altyapı ve çalışma ortamı uygunluğu gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 22000 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan denetimlerle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve üretilen ürünlerim çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sistem kurulumunun tamamlanması ve uygulamaya geçişe takiben bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ISO 22000 BelgelendirmeISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve gıda güvenliği sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir. ISO 22000 standardı, gıda zinciri içerisinde hammadde temininden son ürün sevkiyatına kadar geçen tüm aşamalarda ya da bu aşamaları etkileyen tüm sektörlere uygulanabilir.

ISO 22000:2005 standardı, gıda güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyar ve sertifikalandırma için gerekli şartları tanımlar.

Gıda güvenliği göz önünde bulundurulmadan üretilmiş ya da servis edilmiş ürünler, istenmeyen etki ve sonuçlar yaratabilir. Gıda zincirinde yer alan kuruluşlar ISO’nun (Uluslararası Standart Organizasyonu) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak bu tip tehlikelerin önüne geçebilirler. Günümüzde birçok gıda ürünü ulusal sınırları aşarak farklı ülkelerde tüketime sunulmaktadır. ISO 22000 standardı ile gıda tedarik zinciri içerisinde güvenli gıdayı oluşturmak için rehberlik yapmaktadır.

ISO 22000 standardı, Codex Alimentarius’e göre HACCP sistemini içererek risk yönetimi için minimum gereklilikleri sağlayabilecek bir sistem öngörmüştür. HACCP çalışması sayesinde, tüm proses aşamalarında üründe ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması ile ürün güvence altına alınır. HACCP gerekliliklerine ek olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ayrıca yönetim sistemi şartlarını içererek uygun bir sistem kurulmasını sağlar. Ayrıca, bu sistem içinde kuruluşlardan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) tam uyumun gösterilmesi ve öneyici programların gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Uluslararası tanınırlığı olan ISO 22000 standardı, büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmaksızın gıda sektöründeki tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Standart özellikle kuruluşların amacına yönelik, tutarlı ve daha entegre yönetim sistemini, yasalara uyarak kurmalarını hedeflemektedir.

 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlara bu sistemin faydaları şöyledir:

 • Gıda güvenliği konusunda risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar,
 • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni arttırır,
 • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar,
 • Mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurmaya izin verir.
iso 22000

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.