ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 BelgelendirmeISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve gıda güvenliği sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir. ISO 22000 standardı, gıda zinciri içerisinde hammadde temininden son ürün sevkiyatına kadar geçen tüm aşamalarda ya da bu aşamaları etkileyen tüm sektörlere uygulanabilir.

ISO 22000:2005 standardı, gıda güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyar ve sertifikalandırma için gerekli şartları tanımlar.

Gıda güvenliği göz önünde bulundurulmadan üretilmiş ya da servis edilmiş ürünler, istenmeyen etki ve sonuçlar yaratabilir. Gıda zincirinde yer alan kuruluşlar ISO’nun (Uluslararası Standart Organizasyonu) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak bu tip tehlikelerin önüne geçebilirler. Günümüzde birçok gıda ürünü ulusal sınırları aşarak farklı ülkelerde tüketime sunulmaktadır. ISO 22000 standardı ile gıda tedarik zinciri içerisinde güvenli gıdayı oluşturmak için rehberlik yapmaktadır.

ISO 22000 standardı, Codex Alimentarius’e göre HACCP sistemini içererek risk yönetimi için minimum gereklilikleri sağlayabilecek bir sistem öngörmüştür. HACCP çalışması sayesinde, tüm proses aşamalarında üründe ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması ile ürün güvence altına alınır. HACCP gerekliliklerine ek olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ayrıca yönetim sistemi şartlarını içererek uygun bir sistem kurulmasını sağlar. Ayrıca, bu sistem içinde kuruluşlardan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) tam uyumun gösterilmesi ve öneyici programların gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Uluslararası tanınırlığı olan ISO 22000 standardı, büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmaksızın gıda sektöründeki tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Standart özellikle kuruluşların amacına yönelik, tutarlı ve daha entegre yönetim sistemini, yasalara uyarak kurmalarını hedeflemektedir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlara bu sistemin faydaları şöyledir:

  • Gıda güvenliği konusunda risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar,
  • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar,
  • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni arttırır,
  • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar,
  • Mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurmaya izin verir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.