ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Nasıl Alınır?ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve gıda güvenliği sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 22000 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemi kurar ve uygulanmasını sağlar.

ISO 22000 standardı dört temel konuyu içermektedir:

İnteraktif iletişim, Sistem yönetimi, Ön Gereksinim Programları ve HACCP prensipleri

 

Bu dört temel konu standart içinde 8 ana maddeden oluşmaktadır.

1. Kapsam

2. Standart referansı

3. Tanım

4. Gıda güvenliği yönetim sistemi

5. Yönetimin sorumluluğu

6. Kaynak yönetimi

7. Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi

8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi

 

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirilebilecek sektörleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Gıda Üreticileri
 • Birincil Üretici-Çiftlikler, Zirai ürün üreten kuruluşlar
 • Gıda Ambalajı Üreticisi
 • Hayvan Yemi Üreticisi
 • Evcil Hayvan Gıdası Üreticisi
 • Katkı Madde Üreticisi
 • Gıda Sektöründe Depolama ve Sevkiyat yapan Lojistik Firmaları
 • Gıda Sektörüne Uygun Hizmet Sağlayıcılar
 • Hazır Yemek Üreticisi, Restaurant, Yemek Servis Eden Oteller
 • Gıda Fabrikasına uygun Makine ve Ekipman Üreticileri
 • Gıda Ürününün Ticaretini ve Satışını Yapan Kuruluşlar

 

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur. 1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon hem de saha altyapı ve çalışma ortamı uygunluğu gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 22000 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan denetimlerle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve üretilen ürünlerim çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sistem kurulumunun tamamlanması ve uygulamaya geçişe takiben bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.