ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

ISO 26000 BelgelendirmeISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Kurumunuz için faydaları

  • Müşterilerin ve tüketicilerin gözünde parlatılan imaj, rekabetin arasında dikkat çekmek
  • Yasal gerekliliklerin güvence altında tamamlanması
  • Kendi tüzel bağlılığını görünür ve güvenilir yapabilmek için uluslararası karşılaştırılabilme, sıralama ve değerlendirme
  • Ekonomik başarının çevreye minimum etki ile uzun vadede artması, rekabet yeteneğinin uzun vadede artması