ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir?ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir? ISO / IEC 27001, güçlü bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekliliklerin detaylandırıldığı, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardıdır.

Günümüzde kuruluşlar hem kendi hem de bağlı oldukları yasal ve sözleşmelerden kaynaklı; işledikleri, sakladıkları ve yönettikleri bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak zorundalar.

ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği standardı risk tabanlı yaklaşımı ile kuruluşların bu süreçlerinde bilgi ve bilgi varlıklarının korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapıları ile hedeflenen güvenlik düzeyini sağlamaktadır. ISO / IEC 27001 her sektörden her büyüklükteki firmanın şirket süreçlerine entegre etmek için uygundur.

Her türlü finansal, müşteri özel bilgileri vb gibi kritik verilerin kuruluşunuz tarafından risk tabanlı bir yaklaşım kullanarak en doğru şekilde koruduğunuz kanıtı ISO/IEC 27001 sertifikasıdır.

Bu sebeple her geçen gün ISO 27001 Belgelendirmesi hem yasal hem de sözleşmesel beklentiler doğrultusunda zorunlu hale gelmektedir.

Dış sorunlar, teknik hatalar, casusluk veya bilgiyi kötüye kullanım gibi çeşitli bilgi varlıklarının zarar görmesine neden olan durumlardan dolayı her yıl her milyonlarca hasar meydana gelmektedir ISO 27001‘e göre bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin hedefi, kurumsal riskleri tanımlamak, bunları analiz etmek ve kontrol edilebilir hale getirmek için uygun önlemleri kullanmaktır.

ISO 27001, ISO 9001’den iyi bilinen bir yaklaşım olan Plan-Do-Check-Act döngüsü ile uyumludur. Bu nedenle Bilgi güvenliği yönetim sistemini mevcut bir yönetim sistemine entegre etmek kolaylıkla yapılabilir.

ISO 27001 Nedir? Bilgi güvenliği için süreç odaklı bir yönetim sisteminin sistematik yapısını ve aynı zamanda böyle bir sistem için gereksinimleri belirler.

Bu yaklaşım birçok avantaj sunar:

  • Çalışanlar ve yöneticiler tarafında güvenlik bilincinin artmasını sağlar.
  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği, doğruluğu ve güvenilirliğini sağlar.
  • İş sürekliliğini korumaya katkı sağlar.
  • Bilgi güvenliği ve veri koruma ile ilgili yasalara uyum sağlar
  • Güvenlik olaylarından korunarak kuruluşa tasarruf sağlar.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.