ISO 37001 Anti-Corruption Belgelendirme

ISO 37001 Nedir?ISO 37001 Anti-Corruption

2016 yılında yayınlanan ISO 37001 standardı, Yolsuzluk Önleyici Yönetim Sistemleri için bir sertifika standardıdır. DQS, dünyanın dört bir yanındaki yüksek nitelikli ISO 37001 denetçileriyle katma değerli bir sertifikasyon deneyimi için tercih edilen kurumdur.

Şeffaflık çağında hiçbir organizasyon suiistimal riskini göze alamaz. Yatırımcı, iş ortakları, personel ve hissedarların hepsinin, yönetimin örgütün her seviyesinde suiistimali önlemek için her türlü çabayı gösterdiğinden emin olmaları gerekir. ISO 37001 ve sertifikasyonun bağımsız bir üçüncü taraf aracılığıyla uygulanması, bunu tam olarak gerçekleştirmenize olanak tanır.

ISO 37001 standardı, bir organizasyonun proaktif bir yolsuzluk karşıtı sistemi uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İngiliz Standardı 10500’ün yerini alan bu standart, yolsuzluk karşıtı olarak küresel çapta tanınmış iyi uygulamaları temsil eden bir takım şartları sağlıyor. Standart her türlü organizasyona uygulanabilir.

  • Standart, yolsuzluk karşıtı yönetim sisteminin uygulanması için asgari gereklilikleri barındırır ve destekleyici rehberlik sağlamaktadır.
  • ISO 37001 sertifikası, bir organizasyonun suiistimali önlemeye yönelik uygun tedbirleri aldığı yönünde yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer menfaat sahiplerine güvence sağlar.
  • Standart önlemlerin uygulanması, görevi kötüye kullanma riskini azaltır.
  • Uygulama ve sertifikasyon, uyuşmazlık halinde, mevcut durum analizlerine delil teşkil eder.
  • ISO 37001 standardı, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ile aynı yapıdadır ve mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
  • Sertifikasyon denetimi sırasında denetçilerimiz, gelişme potansiyelinizi tespit ederek suiistimal önleme sisteminizin etkinliğini artırmak için önerilerde bulunur.

ISO 37001 BelgelendirmeISO 37001 Anti-Corruption

Denetim, hazır hissettiğinizde yapılabilir. Denetimin süresi, alanın boyutuna ve süreçlerin karmaşıklığına bağlıdır, ancak her zaman en az 1 gündür. Başarılı bir sertifika denetiminden sonra, üç yıl geçerliliği olan bir sertifika elde etmiş olursunuz. Ayrıca, iletişim amacıyla kullanabileceğiniz “Doğrulanmış Yolsuzluk Karşıtı Yönetim” (Verified Anti-Bribery Management) adlı GC-Mark etiketini kullanma hakkını elde edersiniz. Sertifikalı statüsünü korumak için, gözetim denetimleri yıllık aralıklarla gerçekleştirilir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.