ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 37001 Nedir?Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001, Ekim 2016’da yayınlanan, kuruluşlara proaktif bir Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi uygulama ve sürdürme konusunda yardımcı olma amacıyla tasarlanan, yasal uyum odaklı ve etik iş kültürünü teşvik eden bir standarttır.

Temelini İngiliz Standardı (British Standard) 10500’den alan Standart global anlamda yolsuzlukla mücadele iyi uygulamaları olarak bilinen mevzuat gerekliliklerini kapsar.

ISO 37001, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, European Anti-Corruption Conventions – Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmeleri, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Yasası gibi uyum yasaları ile aynı protokolü uygulayarak tüm dünyada tanınan ve küresel mücadeleyi güçlendiren evrensel bir standarttır.

Standardı benzersiz kılan iş dünyası tarafından, iş dünyası dili ile hazırlanmış olmasıdır. Büyük çoğunluğu profesyonellerden oluşan, 28 ülkeden 50 yi aşkın uzmanın iki senelik çalışmasının sonucu olan ISO 37001 için yapılan tanım ise cesaret verici: “İş dünyası tarafından, iş dünyası ve her büyüklükteki şirket için hazırlanmış bir Standart”. Bu yönüyle standart açıkça operasyonel rehberlik sağlamakta ve iş dostu modeli ile cazip bir uyum aracı haline gelmektedir.

Üç yıl geçerli olacak belgelendirme sürecinde, firmanın standarda bağlılığını ve sürekli iyileştirmesini sağlamak amacıyla yıllık ara denetimler uygulanmaktadır.

ISO 37001 FaydalarıYolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

  • Standart, yolsuzluk karşıtı yönetim sisteminin uygulanması için asgari gereklilikleri barındırır ve bu süreçte kuruluşların en önemli destekleyici rehberidir.
  • Etkin bir Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi uygulaması; yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer menfaat sahiplerine suistimali önleme konusunda güvence sağlar.
  • Standart tedbirlerinin uygulaması yasadışı eylem ve görevi kötüye kullanma riskini azaltır, marka itibarının zedelenmesine karşın güven sağlar.
  • Mevcut durum analizleri belgelendirme ve uygulama aşamalarına rehberlik ederek, sürece kolay uyum sağlamayı amaçlar.
  • ISO 37001 standardı, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 (High Level Structure) ile aynı yapıdadır ve mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
  • Sertifikasyon denetimi sırasında denetçilerimiz, gelişme potansiyelinizi tespit ederek yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminizin etkinliğini artırmak için önerilerde bulunur.

Standardın Hedef Kitlesi

  • ISO 37001 gereklilikleri sektör ve büyüklük ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir.
  • ISO 37001’in uyum prensibine dayanması; uygulanacak yolsuzluk kriterlerinin de kuruluş faaliyetlerinin kapsamı ve karmaşıklığı kadar, sahanın boyutu ve sektörü gibi şirket büyüklüğü ile de doğru orantılı olmasını gerektirir.
  • Standart böylece, firmalar her zaman aynı ölçüde yolsuzluk ve rüşvet riski altında kalmayacak olsalarda, tüm küçük ve büyük ölçekli işletmeler için uygun hale getirilir.

ISO 37001 BelgelendirmeYolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

Şeffaflık çağında hiçbir organizasyon suistimal riskini göze alamaz. Yatırımcı, iş ortakları, personel ve hissedarların hepsinin, kuruluşun her seviyesinde suistimali önlemek için her türlü çabanın gösterildiğinden emin olmaları gerekir. ISO 37001 sertifikasyonunun bağımsız bir üçüncü taraf aracılığıyla uygulanması, bunu tam olarak gerçekleştirmenize olanak  tanır.

DQS, dünyanın dört bir yanındaki yüksek nitelikli ISO 37001 denetçileriyle katma değerli bir sertifikasyon deneyimi için kuruluşların maruz kaldığı yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma risklerine karşı kuruluşlarla birlikte çalışır.

Ayrıca, iletişim amacıyla kullanabileceğiniz “Doğrulanmış Yolsuzluk Karşıtı Yönetim” (Verified Anti-Bribery Management) adlı GC-Mark etiketini kullanma hakkını elde edersiniz.

DQS, Vivo Energy ile başladığı ISO 37001 belgelendirmelerini Bodo Möller Chemie gibi kuruluşlarla devam etmektedir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.