ISO 39001 Belgelendirme

ISO 39001 BelgelendirmeISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi için belgelendirme süreci, TSE’nin diğer yönetim sistem belgelendirmelerinde olduğu gibi başvuru formunun doldurulması, standardın gerektirdiği dokümanların temini ile başlayacak.

Standardın şartlarının yerine getirilip getirilmediği sahada yapılan tetkiklerin ardından düzenlenen raporlarla tespit edilecek.