ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 39001 Nedir?ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, bir yol trafik güvenliği yönetim sisteminin asgari ihtiyaçlarını belirleyen bir standarttır. ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, firmalara yol trafik güvenliği sistemi görevleri ve etkileşimleri konusunda milletler arası kabul gören bir anlayış sunar. ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ile beraber firmalar, toplumsal sorumluluk ve kurumsal emniyet amaçlarına ulaşmış olacaklar, topluma bu hedeflere önem verdiklerini gösterecekler, daha iyi bir yönetim sayesinde etkinlikleri arttıracaklar ve giderlerini indirgeyeceklerdir.

 

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturan bir firma, var olan araç kapasitesi ve taşımacılık kullanımını daha rahat analiz ederek taşıma politikalarına buna göre şekil verebilecektir. Firmanın bu şekilde yüklenmiş olduğu maliyetler daha kolay şekilde saptanabilecektir. Firma yenilikçi taşımacılık çözümlerini vakit geçirmeden fark edebilecek ve bunlardan yararlanabilecektir. Kısaca, sürdürülebilir bir taşıma stratejisi ve politikası geliştirme olanağı bulacaktır.

 

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları

  • Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması
  • İş ve işgücü kaybının azaltılması
  • Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi
  • Kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi
  • Sigorta, tazminat vb. masrafların azaltılması
  • Araç verimliliğin sağlanması
  • Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin arttırılması
  • Kuruluşların imajlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.