ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 BelgelendirmeISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Dünyanın enerji tüketimi ve ihtiyacı günden güne artıyor. Son 40 yılda iki kattan fazla artmış ve 2030 yılına kadar %30’a varan oranlarda artış öngörülüyor. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte ikisine tekabül eden olan enerji üretimi ve kullanımı iklim değişikliğinin başlıca nedeni. Enerji kullanımımızı azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmenin en temel yolu ve böylece iklim üzerindeki negatif etkimizi azaltmak, aynı zamanda dünya ekonomisinin büyümesini sürdürmek ve herkes için enerji güvenliğini artırmak birlikte paralel olarak götürülebilir. Ayrıca finansal açıdan kuruluşların tasarruf etmesine de yardımcı olacaktır. ‘Climate Works Foundation’ tarafından hazırlanan ve iklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliğini gündeme getiren son bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonlarının azaltımı sayesinde yapılacak toplam tasarruflar dünya genelinde; 2030 yılına kadar 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bütün kuruluşlar için enerji maliyetleri artmaya devam ederken, enerji verimliliğine odaklanmak artık bir zorunluluk haline geldi. Tesisleriniz, ekipmanlarınız, araçlarınız ve ürünleriniz için ne kadar az enerji harcarsanız, o kadar rekabetçi yapınızı koruyabilirsiniz. Bunun yanı sıra; kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı, sera gazı emisyonlarında sürekli bir azalmaya yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile birlikte tutarlı enerji yönetimi, kuruluşların kendi yapılarında sistematik olarak enerji tasarrufu potansiyelleri geliştirmelerine ve gerekli önlemleri uygulamalarına olanak tanır. Buna ek olarak, ISO 50001; üst yönetime fırsatları belirleme ve toplumsal zorunluluklarını yerine getirme amaçlı rehberlik sağlar. Haziran 2011’de yayınlanan ISO 50001’in genel amacı, kuruluşları kapsamlı bir enerji yönetim
sistemini kurma ve uygulama çabalarında desteklemek ve aynı zamanda enerji verimliliğini sürekli iyileştirmektir. ISO 50001, bir enerji planlama sürecinin uygulanması, enerji hedefleri ve aksiyon planlarının tanımlanması, kuruluş içindeki enerji akışının ayrıntılı kayıtlarının tutulması ve uygun izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesine imkân tanır. Bir organizasyon içinde enerji akışı ve izleme için uygun mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar, enerji ile ilgili performansın sürekli iyileştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ISO 50001 enerji yönetim sistemi sayesinde; kuruluşlar bu alandaki yasal gereklilikleri kesin bir şekilde uygulanma imkanı bulurlar.

Bu bağlamda, ISO 50001, organizasyonlara bir enerji yönetim sistemi yerleştirmesine ve enerjilerini daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan stratejik bir araçtır.