ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Nedir?ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 enerji yönetim sistemi, kuruluşların enerji kullanımını daha iyi yönetmelerine
yardımcı olur. ISO 50001 enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı
için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Buna, yeni enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, enerji atıklarının azaltılması veya enerji maliyetlerini düşürmek için mevcut süreçlerin iyileştirilmesi de olabilir. ISO 50001, Enerji yönetim sistemleri- Kullanım kılavuzluğundaki gereklilikler, organizasyonlara etkin bir enerji yönetimi sistemi geliştirmek için tanımlanmış bir çerçeve sağlar. Diğer ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi, sürekli gelişme için “Plan-Yap- Kontrol İşlemi” (PUKO) sürecini takip eder.

ISO 50001, kuruluşların aşağıdakileri yapmasını sağlayan bir dizi gereksinim sunmaktadır:

 • Daha etkin enerji kullanımı için bir politika geliştirin
 • Bu politika ile uyumlu olacak enerji hedefleri belirleyin
 • Daha iyi anlamak ve daha doğru karar vermek için veri toplayın
 • Elde edilen sonuçları ölçün
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirin
 • Enerji yönetimini sürekli iyileştirin

 

ISO 50001’in Yapı Taşları ve Amacı

ISO 50001 yönetim sisteminin amacı, kuruluşların kapsamlı bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik çabalarını desteklemek ve aynı zamanda enerji performanslarını sürekli iyileştirmektir. ISO 50001, Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine dayanarak, tüm enerji ile ilgili hususların tanımlanması ve analizi, enerjinin akışını şeffaf hale getirir, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. ISO 50001, organizasyonlara enerji ile ilgili hedeflerini takip etmelerinde sistematik, kapsamlı, hedefe yönelik ve sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olur. ISO 50001 yönetim sisteminin yapı taşları:

 • Enerji politikasının belirlenmesi
 • ISO 50001 enerji planlama sürecinin yürütülmesi
 • Enerji hedeflerinin ve eylem planlarının tanımlanması
 • Sorumluluk ve kaynakların belirlenmesi
 • Sistematik kontrolün gerçekleştirilmesi
 • Tasarruf potansiyellerinin uygulanması
 • Enerji ile ilgili performansın iyileştirilmesi

ISO 50001’in temel yapısı, diğer yönetim sistemi standartlarına benzer ve bu nedenle, ISO 9001 veya ISO 14001’e göre mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi kolaydır. Bu, kuruluşların sinerjiden yararlanmasını ve genel gereksinimleri ortak bir şekilde uygulamasına olanak tanır.