ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001 Nedir?ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standart Organizasyonu’nun (ISO) kalite yönetim sistemi için yazdığı, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; müşteri beklentileri, müşteri ihtiyaçları ve yasal şartları karşılayarak müşteri memnuniyetinin arttırılması öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir.

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. ISO 9001 standardının amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gerekenler standart bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı zorlayıcı değildir ve genel olarak minimum şartları içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı yapılmadan hem hizmet sektörüne hem de üretim sektörüne hitap eden bir standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardın en önemli özelliklerinde bir tanesi diğer yönetim sistem standartları ile entegre olabilmesidir.

ISO 9001 Nasıl Alınır?ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) kalite yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve kalite yönetim sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 9001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

İlk belgelenecek kuruluş için 2 aşamalı denetim mevcuttur.

1. Aşama denetimde kuruluşun hem dokümantasyon sisteminin gözden geçirilerek standart gerekliliklerinin uygunluğu kontrol edilir. Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar raporlanır ve 2. Aşama denilen belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır. 1. Aşamayı takiben 2. Aşama denetim gerçekleştirilerek ISO 9001 standardı uygunlukları belirlenerek firmanın sertifikalanması üzerine gerekli raporlamalar yapılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası 3 yıllık bir sertifika olup her yıl yapılan gözetim denetimleriyle sistemin uygunluğu ve uygulanabilirliği kontrol edilir.

Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir.

ISO 9001 BelgelendirmeISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş kalite sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir. ISO 9001 standardı, kalite standartları içerisinde hammadde temininden son ürün sevkiyatına kadar geçen tüm aşamalarda ya da hizmet faaliyeti gerçekleştiren tüm sektörlere uygulanabilir.

ISO 9001:2015 standardı, kalite yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyar ve sertifikalandırma için gerekli şartları tanımlar.

ISO 9001 kalite Yönetim sistemi standardı, faaliyet gösterilen sektöre ve kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın her boyutta kuruluş için uygulanabilir niteliktedir. Bu nedenle, ürün veya hizmet sunumunda tutarlı olmak isteyen, müşteri beklentilerini gözeten, müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen, büyümek isteyen, uluslararası ticaret yapmak isteyen ve sürekli gelişen ve büyüyen kuruluşların mutlaka ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmaları ve ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgesini almaları gerekmektedir.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.