ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Nedir?ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası standart organizasyonunun (ISO) kalite yönetim sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir standarttır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi; müşteri beklentileri, müşteri ihtiyaçları ve yasal şartları karşılayarak müşteri memnuniyetinin arttırılması öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir.

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. ISO 9001 standardının amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Kalite Yönetim Sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gerekenler standart bir Kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı zorlayıcı değildir ve genel olarak minimum şartları içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı yapılmadan hem hizmet sektörüne hem de üretim sektörüne hitap eden bir standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardın en önemli özelliklerinde bir tanesi diğer yönetim sistem standartları ile entegre olabilmesidir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlara bu sistemin faydaları:

 • Çalışanlarda kalite bilincinde artış sağlamak,
 • İşletmenin itibarında artış sağlaması (prestij),
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir ISO 9001 kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanması
 • Müşteri memnuniyetinde artış sağlaması,
 • Hata oranlarında ve firelerde azalma sağlaması,
 • Girdi kontrol, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılması,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlaması,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayarak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

 

Sonuç olarak;

 • ISO Kalite Yönetim Sistemi9001 standardı bize minimum şartları verir,
 • ISO 9001 standardı bütün sektörlere uygulanabilir,
 • ISO 9001 standardı bize neyin yapılacağını söyler nasıl yapılacağını tamamen kullanıcının insiyatifine bırakır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.