Non-GMO Belgesi Nedir?

Non-GMO Nedir?

Non-GMO Ohne Gentechnik standardının çıkış noktası “The German EC Genetic Engineering Implementation Act (EGGenTDurchfG)” dir. Genetik mühendisliği süreçleri kullanılmadan gıda üretimi yapmak ve etiketlemek adına ‘’ The German EC Genetic Engineering Implementation Act (EGGenTDurchfG) ‘’ yasası Almanya’da Mayıs-2008 itibari ile uygulanmaktadır. VLOG standardı ile ilgili çalışmalar ise 23 mayıs 2010 tarihi itibari ile VLOG (Alman Genetiksiz Gıda Derneği) tarafından aktif hale getirilmiştir. VLOG standardının amacı, risk yönetimi yaklaşımı ile proses ve kalite süreçlerini inceleyerek ve geliştirerek tüketiciye genetik yapısı değiştirilerek elde edilmiş veya hammadde olarak kullanılmış herhangi bir gıdanın ya da yemin ulaşmasını engellemek ve süreçlerin kontrolünü sağlamaktır. Eksiksiz ve standarda uygun bir sistemin denetiminde istinaden ise “Ohne GenTechnik” mühür veya “ohne Gentechnik” / ”VLOG” logosunu kullanma imkanı sunmaktadır. VLOG Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerde akredite denetim yapılmamaktadır. Ek olarak, firmaların VLOG Non GMO sertifikasyon süreci öncesi VLOG web sitesine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

İçeriği Nedir?

VLOG-Ohne Gnetechnik standartları kapsamda olan ürün grupları ile ilgili son tüketiciye güvenli ürün ulaştırmayı amaçlar. Non-GMO’nun kapsamına giren yasal mevzuatların ve standardın diğer gerekliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda standart içerisinde belirtilen bir çok Avrupa Birliği Direktifine atıfta bulunulmaktadır. Bunlardan kapsamı en geniş olan iki direktif direktif; EU 1829/2003 -Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yemler Yönetmeliği ve EU 1830/2003-Genetiği Değiştirilmiş veya Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen Gıda ve Yemlerin İzlenebilirliği ve Etiketlenmesine ilişkin Yönetmeliktir. Non-GMO’ya uygun üretim yapmak ve bunun tanınılırlığını sağlamak adına kabul gören standartlardan biridir.

Non-GMO Belgesi Uygulanabilir Sektörler

Standart, üretimi, işlemesi veya paketlemesi yapılan aşağıdaki sektörler için gereklilikleri belirler.

1. Lojistik (Bölüm B)

– Yem / gıda nakliyesi

– Yem / gıdaların depolanması, işlenmesi

– Özel Etiketleme

2. Yem üretimi (Bölüm C)

– Yem üretimi / işleme

– Mobil öğütme ve karıştırma tesisleri

3. Matris sertifikası (Bölüm D)

– Yem üretimi / işlenmesi

– Mobil öğütme ve karıştırma tesisler

– Yem / gıdanın taşınması – Yemin / yiyeceğin depolanması, işlenmesi

– Yem, “VLOG geprüft” e dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, varsa yemin / gıdanın tüketiciye doğrudan nakliyesi

4. Tarım (Bölüm E)

– Hayvansal üretim

– Bitki bazlı üretimi

– Hayvan taşımacılığı, hayvan ticareti

5. Grup organizasyonu Tarım (Bölüm F)

6. Gıda işleme / hazırlama (Bölüm G)

7. Perakende ; hayvansal kökenli dökme gıda satışı (Bölüm H)

Belgelendirme, denetimin yapıldığı sahada imal edilen veya hazırlanmış olan ürünlere uygulanacak olup, üretim saha yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depo tesislerini de kapsamına almaktadır.

Standart Ana Başlıkları Nedir?

Non-GMO belgesi için her sektör başlığı ile ilgili ayrı gereklilikler mevcuttur. Standart gereklilikleri ile ilgili genel konu başlıkları;

1. Tesis koşulları

2. Organizasyon yapısı

3. Risk Yönetimi

4. Dış servis sağlayıcılar

5. Tedarikçi yönetim sistemi ve yapısı

6. Ürün akışı ve ayrıştırmalar

7. Şikayet ve uygunsuzlukların yönetimi

8. İzlenebilirlik

9. Müşteri şikayeti yönetim sistemi

10. Ürün geri çağırma yönetim sistemi

11. Kriz yönetimi

12. Düzeştici faaliyetler yönetim sistemi ve sürekli iyileşme

13. Dökümantasyon yönetim sistemi

14. Eğitim

15. İç denetimler

16. Doğrulama prosesleri ( analizler, testler vb. )

17. Etiketleme ve sevkiyat prosesleri yönetimi

Ayrıca standart, denetim prosesisertifikasyon hakkı kazanma ve logo kullanım kuralları hakkında bilgi içerir.  

Ekler: Ayrıca denetçi yetkinliği eğitim, proses tecrübesi gibi başlıklar ile sağlanır. 

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı Nasıldır?

Non-GMO standart gereği sektörlere göre bazı maddeler KO ( knock-out) uygunsuzluk maddesi olarak belirlenmiştir. Bu maddelerden KO uygunsuzluk belirlenmesi halinde belgelendirme yapılmamaktadır. Etiketlemeyi güvensiz kılan her durumlara istinaden belirlenir. 

Kuruluşun belgelendirmeye hak kazanması için denetim puanının 75 in üzerinde olması gerekmektedir. 

A Tam uygunluk; 10 puan  

B (sapma) standardın gerekliliğine göre minor sapmalar; 5 puan  

C (sapma) gerekliliği yerine getirmemek-Major; -10 puan  

Risk; “ohne Gentechnik” sisteminin güvenliğini tehlikeye atan sapmalar; -15% ( toplam denetim puanından 15% düşülür).

Faydaları

  • Tüketiciye GDO içermeyen ürün ulaştırılmasını sağlamak
  • Non-GMO belgesi uluslararası bilinilirliğinden ve güvenilirliğinden dolayı ticari anlamda zaman ve maliyet kazancı sağlar.
  • Gıda güvenliği yönetiminde HACCP ya da risk bazlı yaklaşımın uygulanması ile ilgili avantajlar sağlar.
  • Ürün incelemeleri, test ve analizler için risk değerlendirmesi ile hazırlanan bir program oluşturulması ve uygulanmasını sağlar.
  • Müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve gerektiği şekilde harekete geçilmesini sağlar.
  • Non-GMO, kriz yönetimi ile ilgili sistem kurulmasını ve yönetilmesine teşvik eder.