PEFC COC Belgelendirme

PEFC COC Nedir?PEFC COC Orman Yönetimi Sürdürülebilirliği

PEFC, alıcılara kağıt ve orman ürünlerini sürekli bir orman oluşumuna güvenlik mekanizması oluşturmak için sunmaktadır.

PEFC onaylaması, ormancılığı ve ağacın kesilme anından ve ürünleşme anına kadar kağıt ve ağacın izlenilebilirliğini birleştiren ve bu izlenilebilirlik için bir vasıta olan şeffaf bir sistemdir.

PEFC COC Nasıl Alınır?PEFC COC Orman Yönetimi Sürdürülebilirliği

 • Başvuru
 • Denetim
 • Açılış Toplantısı
 • Denetim Süreci
 • Rapor ve Belgenin Yayımlanması
 • Gözetim denetimleri

PEFC COC BelgelendirmePEFC COC Orman Yönetimi Sürdürülebilirliği

 • Kalıcı ormancılığın belgelenmesi ve sürekli geliştirilmesi
 • Ormancılığın imajının ve pazardaki ortaklarının geliştirilmesi
 • Odun ve odun ürünleri için, PEFC sertifikalı şirketlerin rekabetinin güçlendirilmesi
 • Kanıtlanabilirliği kalıcı ormancılık kaynaklı ürünlere dair kamuoyu güveni sağlanması
 • Ormanlarla alakalı bütün grupların yeterli katılımı